Interpretazzjoni li tara ċ-ċiklu f'ħolma minn Ibn Sirin, Al-Nabulsi u Al-Osaimi

Zenab18 ta’ Awwissu, 2021L-aħħar aġġornament: xahrejn ilu

ċiklu fil-ħolma
Dak li ma tafx dwar l-interpretazzjoni li tara ċ-ċiklu f'ħolma minn Ibn Sirin

Interpretazzjoni li tara ċ-ċiklu f'ħolma, Is-simbolu tal-mestrwazzjoni fil-ħolma jirreferi għat-tjubija jew le?

Għandek ħolma konfuża, x'qed tistenna?
Fittex fuq Google għall-interpretazzjoni tal-ħolm sit online

ċiklu fil-ħolma

 • Il-ġuristi qalu li l-interpretazzjoni tal-ħolma taċ-ċiklu mestrwali tindika barka, faċilitazzjoni tal-kundizzjonijiet u provvediment.
 • Madankollu, irridu nħarsu bir-reqqa lejn il-viżjoni taċ-ċiklu mestrwali, u nkunu nafu d-dettalji kollha tiegħu sabiex inkunu ċerti li l-interpretazzjoni tiegħu hija beninna, għax hemm simboli li jidhru f'dik il-viżjoni li jbiddlu kompletament it-tifsira tiegħu, u huma kif ġej :
 • Li tara l-mestrwazzjoni u tħoss uġigħ qawwi: Tirreferi għal dieqa, peress li l-viżjonarju huwa mdawwar b'ammont kbir ta 'kriżijiet u problemi, u dawn id-dwejjaq jagħmluha għajjien u mdejjaq ħafna mill-ħin.
 • Li tara fsada tal-mestrwazzjoni fl-abbundanza li twassal għal fsada: Huwa interpretat mill-afflizzjonijiet materjali suċċessivi li jġibu lil min joħlom għal falliment u telf serju.
 • Ħolm li d-demm menstruwali huwa aħmar ħafna: Tindika mard sever jew ħafna inkwiet.

Jekk il-ħolmu ra li kienet qed testrieħ u ħarġet ammont żgħir ħafna ta 'demm minnha, u wara ħassitha serħan fiżiku u rkupru, allura dan is-simbolu huwa interpretat kif ġej:

 • Saħħa u saħħa: Jekk is-seer ikun marid b’marda fil-vaġina, fl-utru jew fil-bużżieqa tal-awrina, u toħlom li demm joħroġ mill-vaġina, allura tieħu n-nifs ta’ serħan u l-kundizzjoni tagħha titjieb fil-viżjoni, allura l-ħolma tħabbarha li l-Mulej tad-Dinjiet se jagħtiha ħafna saħħa fiżika u benessri dalwaqt.
 • Tneħħija ta' ostakli severi: Li għexet fl-ostakli, u rat massa ta 'demm nieżla minn ġufha, u kien uġigħ waqt l-inżul tagħha, iżda wara din il-quddiesa niżlet, il-seer ħassu ferħan u komdu, peress li l-viżjoni hija evidenza tat-tneħħija ta' ostakli u l- tkissir tal-barrieri kollha.
 • Taħrab mill-inkwiet: Is-sejra, li nvolviet ruħha fi problemi relatati mal-liġi u l-ġudikatura fir-realtà, talbet lill-Mulej tad-dinjiet qabel ma torqod biex jagħtiha s-salvazzjoni u s-salvazzjoni minn din il-problema, u meta raqdet rat fil-ħolma tagħha li hi kienet mestrwazzjoni u ftit demm ħareġ minnha, għalhekk il-viżjoni fiha hija aħbar tajba li Alla se jneħħi din il-predikazzjoni, u joħroġ lil min joħlom minnha kompletament Sempliċità.
 • Neħles minn skandlu: Jekk id-dehra ra li kienet qed testrieħ u ħadd ma raha, u ħwejjiġha kienu twal u d-demm tal-mestrwazzjoni ma kienx ħafna, allura x-xena tħabbar lid-dehra li Alla jagħtiha l-ħabi, u l-iskandlu li ħakemha bil-falsità u l-falsità. se jitlaq, u l-verità tidher lil kulħadd.

Is-sessjoni f'ħolma minn Ibn Sirin

 • Ibn Sirin semma konnotazzjonijiet ħżiena għas-simbolu tal-mestrwazzjoni f'ħolma.
 • Huwa qal li l-mestrwazzjoni fil-ħolma ta 'mara hija evidenza ta' dnubietha u dnubietha.
 • Iktar ma jkun hemm demm mestrwali f'ħolma, akbar ikunu d-dnubiet ta' min joħlom waqt il-ħajja tal-qawmien.
 • Jekk mara tara li hija mestrwazzjoni f'ħolma, allura qed tilmenta dwar l-abbandun tagħha ta 'żewġha, peress li hu ma jagħtihiex id-drittijiet legali tagħha fir-realtà.
 • Jekk is-seer joħlom li hija ppurifikata mill-mestrwazzjoni f'ħolma, allura tneħħi l-impuritajiet minn qalbha, tindem lill-Mulej tad-Dinjiet, u tfittex maħfra mingħandu.

Is-sessjoni f’ħolma għal Al-Osaimi

 • Al-Osaimi ppriedka l-bxara t-tajba tan-nisa li joħolmu bil-mestrwazzjoni, u qal li din il-viżjoni hija interpretata mill-għajxien u l-flus li jmiss.
 • Imma jekk min joħlom jara li d-demm mestrwali huwa iswed ħafna, allura dan huwa sinjal ta 'tbatija, dieqa u uġigħ qawwi fil-ħajja.
 • Fir-rigward tal-viżjoni li tnaddaf id-demm iswed menstruwali u jippurifikah minnu f'ħolma, tindika l-avvanzi u l-ġranet pożittivi u kuntenti li jgawdi l-viżjonarju wara li għadda minn żminijiet diffiċli u ħafna problemi fil-passat.
 • Al-Osaimi qal li jekk iċ-ċiklu mestrwali kien ta 'uġigħ għal mara f'ħolma, allura dan huwa sinjal ta' problemi li mhux se jiġu salvati minn ħlief wara għeja u inkwiet.
 • Fir-rigward jekk id-demm menstruwali daħal mingħajr għeja f'ħolma, allura dan huwa sinjal ta 'soluzzjoni ta' kriżijiet u ttaffi faċilment.

Is-sessjoni f'ħolma għal nisa waħedhom

 • Al-Nabulsi indika li meta tara ċ-ċiklu mestrwali f’ħolma għall-bniet u n-nisa xi drabi jiġi minn Satana.
 • U t-tfajla li tiddaħħal fil-ħolma, ma tosservax ir-reliġjon tagħha u tittraskura t-talb tagħha.
 • Xi ġuristi qalu li ċ-ċiklu mestrwali fil-ħolma ta’ mara waħda jwissiha kontra li tittraskura l-għemejjel tajbin, u l-viżjonarju jrid jagħmel ħafna għemejjel tajbin, bħalma huma l-elemna u l-għalf tal-ġuħ, sabiex ikollha għadd kbir ta’ għemejjel tajbin. li se jibbenefikaha f’Jum il-Ġudizzju.
 • Jekk mara waħedha tara mara toħroġ id-demm mestrwali minn ħalqha f’ħolma, din hija twissija li dik il-mara qed titkellem dwar il-morali ta’ min joħlom, tinsulentaha u tiffafama r-reputazzjoni tagħha fost in-nies.

Is-sessjoni f'ħolma għall-għarajjes

 • Jekk it-tfajla għarusa rat tazza li fiha demm mestrwali f'ħolma, allura ħadet u xorbu minnha, allura l-viżjoni hija maħmuġa, u tindika persuna korrotta li għamlet lill-seer maġija li tittiekel jew tixrob.
 • Jekk it-tfajla l-għarusa tara li l-ikel li hi u l-għarus tagħha jieklu minnu f’ħolma huwa mimli bid-demm menstruwali, allura din hija evidenza tal-maġija tas-separazzjoni li minnha se jiġu affettwati, u ż-żwieġ jista’ jiġi mfixkel jew imwaqqaf b’mod permanenti għax ta’ dik il-maġija.
 • Jekk il-ħolm jinvolvi ruħu f'xogħol li mhuwiex legali fir-realtà, u hija tara f'ħolma li d-demm menstruwali ma joħroġx mill-utru jew mill-vaġina tagħha, iżda pjuttost joħroġ mill-anus tagħha, dan jindika l-ħtieġa li min ħolmu. tieqaf tipprattika dan ix-xogħol, u biex tiddispensa mill-flus suspettużi li hija qalgħet minnu waqt li tkun imqajjma.

Iċ-ċiklu f'ħolma għal mara miżżewġa

 • Jekk mara sterili tara l-perjodu tagħha f'ħolma, hi se twelled tifel maskili fir-realtà.
 • Jekk mara toħlom li hija mestrwazzjoni, u hija sorpriża li d-demm tal-perjodu ġej mill-pene ta 'żewġha wkoll, allura l-ġuristi qalu li din il-viżjoni hija interpretata minn tilwim, abbandun, u l-ħafna differenzi bejn il-seer u żewġha.
 • Jekk mara rat li l-art tad-dar tagħha kienet mimlija demm tal-perjodu, u li r-riħa tad-demm kienet orribbli u totalment inaċċettabbli, allura l-ħolma tinterpreta li l-kawża tan-nuqqas ta 'qbil u t-tbatija li tipprevali fid-dar kollha hija magic imbexxex. u l-funzjoni tagħha qed tinfirex id-diżintegrazzjoni tal-familja fid-dar u d-divorzju tal-konjuġi, u għalhekk il-ħolmu għandu jisma 'Surat Il-baqra hija d-dar kuljum, tipprova ma tiftaħx id-dar tagħha u tirċievi xi persuna suspettuża.

Perjodu f'ħolma għal nisa tqal

 • Jekk mara tqila tara d-demm tal-perjodu tagħha isfar f'ħolma, allura l-marda ddgħajjef il-ġisem tagħha u tagħmilha eżawrita matul ix-xhur tat-tqala.
 • Jekk mara tqila toħlom li l-perjodu tagħha joħroġ mill-vaġina fil-forma ta 'ċapep solidi u mhux demm likwidu, allura l-ħolma turi l-kundizzjoni morali u psikoloġika fqira tat-telespettatur, u jekk il-kundizzjoni tagħha tmur għall-agħar fir-realtà, allura t-tqala tagħha se jiġu affettwati, u forsi l-fetu se jmut, u Alla jaf l-aħjar.
 • Jekk il-ħolma ra li kienet welldet, u t-tarbija tat-twelid kienet mestrwazzjoni f'ħolma, allura dan huwa sinjal tat-twelid ta 'tifla.
 • U xi ġuristi qalu li s-simbolu taċ-ċiklu mestrwali għal mara tqila huwa evidenza tat-twelid ta 'tifel.

Sessjoni f'ħolma għal mara divorzjata

 • Li tara ċ-ċiklu mestrwali jew il-mestrwazzjoni fil-ħolma ta 'mara divorzjata tindika ħafna kunflitti u kriżijiet bejn il-viżjonarju u l-membri tal-familja tagħha.
 • U jekk il-ħolm jara li l-ex-raġel tagħha jmestrwixxi fil-ħolma, allura l-viżjoni tindika l-ħmieġ tal-personalità tiegħu u l-ikrah tal-imġieba u l-morali tiegħu, u l-ħolm għandu jirringrazzja lil Alla għax salvaha minn dak ir-raġel.
 • Jekk il-ħolmu ra li d-demm tal-perjodu tebba ħwejjeġ tagħha f'ħolma, allura naddaf il-ħwejjeġ, nixxfethom, u mbagħad reġgħet poġġihom, allura x-xena tindika t-tkeċċija ta 'ipokriti u qarrieqa minn ħajjitha, u l-ftuħ ta' ġodda paġni man-nies onesti fir-realtà.

Iċ-ċiklu mestrwali ta 'raġel f'ħolma

 • Jekk raġel jara l-mestrwazzjoni fil-ħolma, jiġifieri, kien mestrwazzjoni bħal nisa, allura din hija evidenza ta 'falsifikazzjoni, peress li huwa persuna gideb, u m'hemmx dubju li l-gideb hija t-triq li twassal persuna għal abominazzjonijiet u maġġuri. dnubiet.
 • Xi kummentaturi qalu li ċ-ċiklu fil-ħolma tar-raġel jindika dnubiet u dnubiet li wettaq fil-passat, u għamel dnubietu jiżdiedu, għax jaf li għadu qed jagħmel dawn id-dnubiet u ma waqafx jagħmilhom.
 • Jekk raġel jara lil martu mestrwazzjoni f'ħolma, allura jkun fi stat ta 'konfużjoni dwar il-kundizzjonijiet kummerċjali u finanzjarji tiegħu, peress li waqa' f'torrent ta 'problemi, u jitlef ħafna flusu waqt li jkun imqajjem.

L-aktar interpretazzjonijiet importanti taċ-ċiklu f'ħolma

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar demm mestrwali tqil

Jekk mara tara li hija mestrwazzjoni fil-ħolma, u d-demm huwa abbundanti u l-kulur tiegħu huwa iswed, allura dan jista 'jkun sinjal tal-morali vili tagħha u dnubiet tagħha li qed jiżdiedu jum wara jum.Tjubija, bħalma se joħlom tirriforma ħajjitha u l-personalità tagħha sabiex issir mara rispettata fost in-nies.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar id-demm menstruwali fuq il-ħwejjeġ

Il-ħwejjeġ li libes il-ħolmu, jekk kienu nodfa, u rat li d-demm menstruwali kkontaminaha f'ħolma, allura dan jindika li qed tbati minn kriżi tal-ħajja, jew li hija fil-ħakma ta 'persuna kkunsidra ħafna u tista' jagħmlu ħsara tagħha.Din hija indikazzjoni ta 'dejn, tbatija u dieqa estrema, u jekk mara miżżewġa ħolmet li l-ħwejjeġ ta' żewġha kienu kkontaminati bid-demm menstruwali f'ħolma, allura din hija evidenza tal-personalità malizzjuża tar-raġel, peress li huwa raġel medju u l-intenzjonijiet tiegħu huma mimlijin qerq u gideb.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar il-mestrwazzjoni fi żmien differenti

Li tara perijodu jew mestrwazzjoni fi żmien ieħor għajr il-ħin tiegħu fil-ħolma tindika interpretazzjonijiet pożittivi, bħallikieku mara waħedha tara dik ix-xena, tista 'tiżżewweġ fil-futur, u mara miżżewġa jekk tara l-perjodu tagħha f'ħin differenti fi żmien differenti. ħolma, allura din hija evidenza ta 'sosteniment abbundanti, u mara tqila jekk tara dik il-ħolma tista' tindika faċilment fil-fatt.

Li tara demm mestrwali fuq is-sodda f'ħolma

Jekk mara miżżewġa tara demm mestrwali jew mestrwazzjoni fuq sodda tagħha f'ħolma, allura uliedha jkunu ta 'morali tajba, u hi se tgawdi l-protezzjoni u l-kura tagħhom fir-realtà.

Interpretazzjoni tal-ħolma tad-dixxendenza tal-perjodu

Jekk id-demm tal-mestrwazzjoni jaqa 'fuq il-ħwejjeġ ta' omm il-ħolm f'ħolma, dan jindika tilwima u estranġament bejniethom, u jekk il-ħolm ra f'ħolma li d-demm menstruwali tagħha niżel fuq il-ħwejjeġ ta 'xi ħadd li jaf, iżda mhux qarib, allura hi tista 'tkun taf l-aktar sigrieti preċiżi ta' dik il-persuna fir-realtà, u jekk l-omm rat Li l-ħwejjeġ ta 'bintha huma mtebbgħin bid-demm tal-perjodu f'ħolma, din hija evidenza tal-mestrwazzjoni u l-pubertà tat-tfajla fir-realtà, imma jekk il- tifla kienet kemmxejn anzjani fl-età, u menstrwazzjoni għal ħafna snin, u deher fil-ħolma li ħwejjeġ tagħha kellhom demm menstruwali, allura din hija aħbar tajba taż-żwieġ tagħha.

Li tara kuxxinett menstruwali f'ħolma

Jekk is-seer jara kuxxinett menstruwali fil-ħolma, u jsibha kompletament nadifa u ħielsa mid-demm, allura l-viżjoni hija evidenza tal-impenn tal-viżjonarju, peress li hija mara kasta u ma tagħmilx dnubiet kbar, u jekk baċċellerat jara a pad menstruwali f'ħolma, allura huwa fil-fatt jiżżewweġ, u jekk mara tara kuxxinett mestrwali maħmuġ u sħiħ B'demm ikkontaminat f'ħolma, hija mara maħmuġa u l-kondotta tagħha hija ħażina fis-soċjetà.

Ħlomt li kelli l-perjodu tiegħi

Il-mara waħedha li għaddiet l-età ta’ erbgħin jew ħamsin u għadha tifla verġni li ma żżewġetx fir-realtà, jekk tara l-perjodu tagħha fil-ħolma tagħha, allura Alla jagħmilha ferħana b’raġel tajjeb, u tkun kuntenta bl-ulied u bniet.

Simbolu tal-mestrwazzjoni f'ħolma

Mara fil-ħamsinijiet tagħha jew li għaddiet l-età tal-mestrwazzjoni u t-tqala fir-realtà, u laħqet il-menopawsa, jekk tara l-mestrwazzjoni f’ħolma, allura hija mara b’saħħitha, ġisimha lesta għat-tqala, u Alla jagħtiha tarbija dalwaqt, u Ibn Sirin qal li ċ-ċiklu mestrwali jista 'jirreferi għall-flus u l-profitt, speċjalment jekk Il-seer kien maħsul mill-mestrwazzjoni fir-realtà, u hi rat li hija kienet mestrwazzjoni fil-ħolma.

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *