Il-benefiċċji tal-bużbież għall-ormoni u x'inhu l-benefiċċju tal-bużbież għall-utru?

Samar samy
2023-09-09T15:18:50+02:00
informazzjoni ġenerali
Samar samyIċċekkjat minn nancy9 ta’ Settembru, 2023L-aħħar aġġornament: ġimagħtejn ilu

Benefiċċji tal-bużbież għall-ormoni

Il-bużbież huwa pjanta erbaċeja użata f'ħafna kulturi tradizzjonali għal skopijiet mediċinali u ta 'preparazzjoni tal-ikel.
Wieħed mill-benefiċċji aqwa tal-bużbież huwa l-effett pożittiv tiegħu fuq l-ormoni fil-ġisem tal-bniedem.

Il-bużbież jgħin biex jirregola s-sekrezzjoni tal-ormoni u jippromwovi s-saħħa ġenerali tas-sistema ormonali.
Hawn huma xi wħud mill-benefiċċji tal-bużbież għall-ormoni:

  1. Li jirregola l-estroġenu: Il-bużbież fih komposti naturali li jirregolaw il-livelli tal-estroġenu fin-nisa.
    Dan jista 'jkun utli biex jitnaqqsu s-sintomi assoċjati mal-menopawsa u l-istress psikoloġiku.Eżoniċi
  2. It-tisħiħ tal-ormon prolactin: Il-bużbież huwa sors rikk ta 'pjanti immuni, fibra, u vitamini importanti.
    Tiekol bużbież jgħin biex isaħħaħ l-ormon prolactin, li għandu rwol importanti fiż-żamma tas-saħħa tas-sider u l-bilanċ ormonali.
  3. It-titjib tal-funzjoni tat-tirojde: Il-bużbież fih komposti li jtejbu l-funzjoni tat-tirojde u jistimulawha, li jwassal għal titjib fl-attività tal-ormoni li jirregolaw il-glandola tat-tirojde.

Il-bużbież jgħolli l-ormon femminili?

Il-bużbież huwa pjanta erbaċeja użata ħafna fil-mediċina alternattiva u n-nutrizzjoni sana.
Wieħed mill-benefiċċji allegati tal-bużbież huwa l-abbiltà tiegħu li jgħolli l-ormon femminili fil-ġisem.

Eżoniċi

L-ormon femminili primarju fil-ġisem huwa l-estroġenu.
L-estroġenu huwa responsabbli għal ħafna funzjonijiet tal-ġisem assoċjati mal-femminilità, bħar-regolazzjoni taċ-ċiklu mestrwali u ż-żamma tas-saħħa tal-għadam.
Huwa maħsub li l-bużbież fih komposti li jtejbu s-sekrezzjoni ta 'estroġenu fil-ġisem, li jtejjeb is-saħħa tan-nisa u jgħolli l-ormon femminili.

Madankollu, għad m'hemm l-ebda evidenza xjentifika b'saħħitha li tappoġġja dawn l-allegazzjonijiet.
Għalkemm il-bużbież jista 'jkun fih xi komposti li jista' jkollhom effett ormonali ħafif, m'għandniex biżżejjed dejta biex nikkonfermaw l-effettività tal-bużbież biex tgħolli b'mod sinifikanti l-ormon femminili.

Benefiċċji tal-bużbież għall-ormoni

Il-bużbież jikkontrolla l-ormoni?

Jekk tbati minn kwistjonijiet ta 'bilanċ ormonali u qed tfittex modi naturali biex ittejjebhom, tista' tkun interessat li tkun taf il-benefiċċji tal-bużbież fir-regolazzjoni tal-ormoni.
Il-bużbież huwa ħaxix naturali popolari u huwa parti integrali min-nutrizzjoni f'kulturi differenti.
Il-bużbież ilu magħruf li għandu ħafna benefiċċji għas-saħħa, inkluż li jirregola l-ormoni.

Iż-żerriegħa tal-bużbież fihom ingredjenti attivi li jikkontribwixxu biex jirregolaw il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ormoni fil-ġisem.
Biex tikseb dan il-benefiċċju, tista 'tiekol bużbież f'forma ta' trab jew għalli bħala tè.
Il-bużbież jipprovdi antiossidanti li jippromwovu s-saħħa ġenerali u l-bilanċ ormonali.

Eżoniċi

Hemm riċerka li tindika li l-ikel tal-bużbież jista 'jkun effettiv fit-titjib tas-sintomi ta' disturbi ormonali bħal disturbi mestrwali u disturbi ormonali fil-perjodu ta 'wara t-twelid.
Il-komposti tal-bużbież jistgħu wkoll jippromwovu s-sekrezzjoni tal-proġesteron u l-estroġenu, u jippromwovu l-bilanċ ormonali ġenerali.

Benefiċċji tal-bużbież għall-ormoni

X'inhu l-benefiċċju tal-bużbież għall-utru?

Il-bużbież huwa pjanta naturali magħrufa fil-mediċina folkloristika għal eluf ta 'snin, u tintuża biex tikkura ħafna problemi tas-saħħa grazzi għall-proprjetajiet ta' benefiċċju tagħha.
Wieħed minn dawn il-benefiċċji huwa relatat mas-saħħa tal-utru.

L-utru tan-nisa għandu rwol importanti fis-sistema riproduttiva u fit-twelid.
Xi nisa jbatu minn problemi fl-utru bħala riżultat ta 'bilanċ ormoni disturbat, infezzjonijiet fl-utru, jew ġebel fl-utru.
Hawnhekk jidħol ir-rwol tal-bużbież fit-titjib tas-saħħa tal-utru.

Il-bużbież fih firxa ta 'nutrijenti u komposti tal-pjanti li jgħinu biex jippromwovu s-saħħa tal-utru u jtejbu l-funzjonijiet tiegħu.
Jaġixxi bħala anti-infjammatorju u antisettiku naturali, li jgħin fil-ġlieda kontra l-infezzjonijiet tal-utru u jnaqqas is-sintomi assoċjati magħhom.
Studji wrew ukoll li l-bużbież jista 'jgħin biex itejjeb il-bilanċ tal-ormoni fil-ġisem, li jtejjeb is-saħħa ġenerali tal-utru.

Eżoniċi

Biex tibbenefika mill-benefiċċji tal-bużbież għall-utru, jista 'jittiekel billi żżidu mal-ikliet ta' kuljum jew tixrob bħala tè.
Jista 'jintuża wkoll bħala rimedju naturali billi tipprepara taħlitiet jew preparazzjonijiet tal-ħxejjex.

Benefiċċji tal-bużbież għall-ormoni

X'inhi l-ħaxix li jżid l-ormon femminili?

Jekk inti interessat li tagħti spinta lill-livelli naturali ta 'ġismek ta' ormoni femminili, il-bużbież jista 'jkun il-ħaxix għalik.
Il-bużbież huwa pjanta naturali użata f'ħafna kulturi differenti biex tippromwovi ġisem u moħħ b'saħħithom.

Hemm xi riċerka li tindika li l-bużbież jista 'jkollu rwol fiż-żieda tas-sekrezzjoni ta' ormoni femminili fil-ġisem.
Il-bużbież fih komposti naturali li jistimulaw is-sekrezzjoni tal-estroġenu, ormon li għandu rwol ewlieni fis-saħħa ġenerali tan-nisa.

Minbarra li żżid is-sekrezzjoni tal-ormoni femminili, il-bużbież fih ukoll antiossidanti li jistgħu jtejbu s-saħħa ġenerali tan-nisa.
Tiekol bużbież jista 'wkoll jgħin biex jippromwovi s-saħħa diġestiva u ttaffi l-imsaren.

Eżoniċi

Liema herb jirregola l-ormoni?

Hemm ħafna ħxejjex aromatiċi li jistgħu jgħinu biex jirregolaw l-ormoni fil-ġisem, iżda waħda mill-aktar ħxejjex ta 'benefiċċju hija l-bużbież.
Il-bużbież huwa meqjus bħala ħaxix naturali li fih sustanzi attivi li jgħinu biex jirregolaw is-sekrezzjoni tal-ormoni u jtejbu s-saħħa tal-glandoli endokrinali fil-ġisem.

Il-bużbież fih komposti importanti bħal anethole, anise, vincone, u safrole.
Dawn il-komposti għandhom effetti anti-infjammatorji u antiossidanti, li jgħinu biex jippromwovu s-saħħa diġestiva u jsaħħu s-sistema immuni.
Ukoll, il-bużbież fih komposti li jirregolaw is-sekrezzjoni ta 'ormoni bħall-estroġenu u l-proġesteron.

Billi tikkonsma bużbież fuq bażi regolari, tista 'tsaħħaħ is-saħħa ormonali ġenerali.
L-ikel tal-bużbież jista 'jgħin biex jirregola ċ-ċiklu mestrwali fin-nisa u jtaffi d-disturbi relatati mal-ormoni bħal defiċjenza tal-estroġenu u disturbi tal-akkomodazzjoni tas-sider.
Il-bużbież jista 'jgħin ukoll biex itejjeb il-funzjoni tat-tirojde u jibbilanċja l-ormoni relatati.

X'inhu t-trattament għall-iżbilanċ ormonali fin-nisa?

Jekk inti tbati minn disturbi ormonali bħala mara, tista 'tkun trid tkun taf it-trattament xieraq għal din il-problema.
It-trattament tal-iżbilanċ ormonali huwa importanti biex ittejjeb is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tan-nisa.
Hemm ħafna metodi li jistgħu jintużaw biex jittrattaw din il-problema.

Eżoniċi

L-ewwel u qabel kollox, huwa importanti li tikkonsulta lit-tabib tiegħek biex tiddetermina b'mod preċiż u tiddijanjostika s-sors tal-problema.
Imbagħad, it-tabib tiegħek jista 'jissuġġerixxi firxa ta' soluzzjonijiet potenzjali bbażati fuq il-kundizzjoni individwali tiegħek.

Għażla komuni waħda għat-trattament tal-iżbilanċ ormonali hija l-użu tat-terapija bl-ormoni.
Dan jinvolvi li tieħu ormoni sintetiċi biex tikkumpensa għal defiċjenza jew biex tirregola l-livelli ormonali.
Dawn l-ormoni għandhom jittieħdu taħt is-superviżjoni ta 'tabib speċjalizzat u skond id-doża preskritta.

Minbarra t-terapija bl-ormoni, xi bidliet fl-istil tal-ħajja jistgħu jgħinu biex itejbu l-bilanċ ormonali fin-nisa.
Dawn il-bidliet jinkludu li tiekol dieta sana u bilanċjata, tagħmel eżerċizzju regolari, u tnaqqas l-istress u l-ansjetà.

Barra minn hekk, trattamenti alternattivi bħal ħwawar mediċinali jista' jkollhom rwol fit-titjib tal-bilanċ ormonali.
Pereżempju, hemm studji li jindikaw li l-użu tal-bużbież jista 'jkollu effett pożittiv fuq l-ormoni.
Madankollu, trid tikkonsulta tabib qabel tieħu kwalunkwe tip ta 'trattament alternattiv.

X'inhuma s-sintomi ta 'żbilanċ ormonali fin-nisa?

Fin-nisa, l-ormon għandu rwol importanti fiż-żamma ta 'bilanċ b'saħħtu fil-ġisem.
Madankollu, jista 'jseħħ disturb fil-livelli tal-ormoni li jaffettwa s-saħħa u l-kwalità ġenerali tal-ħajja.
L-ormoni jaffettwaw ħafna sistemi tal-ġisem, inkluż iċ-ċiklu mestrwali, is-sistema riproduttiva, is-sistema diġestiva, l-għadam, il-ġilda, l-irqad u l-burdata.

Eżoniċi

Sintomi komuni ta 'żbilanċ ormonali fin-nisa huma problemi mestrwali, bħal mestrwazzjoni qawwija, perjodi qosra, jew bidla fil-mudell mestrwali.
In-nisa jistgħu wkoll iħossu bidliet fil-burdata, inklużi dipressjoni, ansjetà, u irritabilità.
Tista' wkoll tesperjenza disturbi fl-irqad, żieda fil-piż mhux spjegata, u anoressja jew żieda fl-aptit.
In-nisa jistgħu wkoll jinnutaw bidliet fil-ġilda tagħhom u jħossuhom sħan jew kiesaħ eċċessivament.

Il-bużbież jattiva l-ovarji?

Il-bużbież huwa ħaxix naturali użat f'ħafna oqsma, inkluż it-tisjir u t-terapija tal-ħxejjex.
Wieħed mill-benefiċċji aqwa tal-bużbież huwa l-abbiltà tiegħu li jippromwovi ormoni u ovarji b'saħħithom.

L-ovarji huma parti essenzjali tas-sistema riproduttiva femminili u għandhom rwol importanti fil-bilanċ ormonali u l-ovulazzjoni.
Xi nies jistgħu jbatu minn problemi ta 'infertilità jew attività baxxa tal-ovarji, u dan huwa fejn jidħol il-bużbież.

Studji juru li l-ikel tal-bużbież jista 'jgħin biex jistimula l-ovarji u jżid il-produzzjoni ta' ormoni assoċjati mal-ovulazzjoni.
Il-bużbież fih komposti tal-pjanti li jaġixxu bħala stimulanti għall-attività tal-ovarji, u għalhekk jistgħu jgħinu biex tinkiseb l-ovulazzjoni u jżidu ċ-ċansijiet ta 'tqala.

Benefiċċji oħra tal-bużbież għall-ormoni jinkludu r-regolazzjoni taċ-ċiklu mestrwali, it-tnaqqis tas-sintomi assoċjati mas-sindromu premenstruwali, u t-tisħiħ tas-sistema endokrinali responsabbli għall-produzzjoni tal-ormoni.

Eżoniċi

Il-bużbież jipprevjeni t-tqala?

Jekk qed tikkunsidra li tuża l-bużbież bħala kontraċettiv, tista' tkun interessat li tkun taf jekk din it-talba hijiex vera.
Il-bużbież huwa maħsub li għandu xi proprjetajiet mediċinali li jistgħu jaffettwaw l-ormoni u għalhekk jaġixxu bħala kontraċettiv.
Madankollu, m'hemmx biżżejjed studji xjentifiċi biex jikkonfermaw dawn l-allegazzjonijiet.

Fil-fatt, m'hemm l-ebda evidenza li tipprova b'mod konklużiv li l-ikel tal-bużbież jista 'jipprevjeni t-tqala.
Tista 'ssib xi kontijiet personali li jsostnu l-effettività tal-bużbież f'dan ir-rigward, iżda għandek tkun konxju li m'hemm l-ebda evidenza xjentifika biex tappoġġja dawn l-allegazzjonijiet.

Jixorbu bużbież kuljum?

Hemm ħafna benefiċċji għas-saħħa tal-bużbież, u huwa ta 'benefiċċju li tixrob kuljum fid-dieta ta' kuljum tiegħek.
Il-bużbież huwa maħsub li fih komposti li jaġixxu bħala inibituri tal-estroġenu, li jistgħu jaffettwaw il-bilanċ tal-ormoni tal-ġisem.

Studji jindikaw li tiekol bużbież kuljum jista 'jgħin biex ittejjeb is-sintomi tas-sindromu tal-ovarji poliċistiċi u jibbilanċja l-prolactin.
Barra minn hekk, il-bużbież fih antiossidanti li jgħinu fil-ġlieda kontra l-mard u jsaħħu s-sistema immuni.

Tiekol bużbież jista 'wkoll jgħin biex jippromwovi d-diġestjoni, ittaffi l-gass, u ttaffi s-sindromu tal-musrana irritabbli.
Huwa wkoll meqjus bħala trattament awżiljarju għal disturbi intestinali bħal kolite u sindromu tal-musrana irritabbli.

Eżoniċi

Benefiċċji tal-bużbież għas-sindromu tal-ovarji poliċistiċi

Ħafna drabi, in-nisa jbatu mill-problema tas-sindromu tal-ovarji poliċistiċi (PCOS) li taffettwa ħafna s-saħħa u l-kwalità tal-ħajja tagħhom.
Iżda hemm benefiċċju potenzjali tal-bużbież biex jgħin lin-nisa bis-sindromu tal-ovarji poliċistiċi.

Iż-żerriegħa tal-bużbież fihom komposti tal-pjanti msejħa flavonoids, li huma antiossidanti qawwija.
Il-flavonojdi għandhom diversi proprjetajiet ta 'benefiċċju għall-PCOS, inkluż it-tnaqqis tal-livelli għoljin ta' ormoni li jikkawżaw il-problema.

Skont diversi studji, ir-riċerkaturi nnutaw li l-konsum tal-estratt tal-bużbież jew tè ippreparat minnu jista 'jgħin biex jinkiseb bilanċ ormonali u jnaqqas is-severità tas-sintomi tal-PCOS.
Il-benefiċċji tal-ormoni tal-bużbież jistgħu jtejbu ċ-ċiklu mestrwali, inaqqsu l-uġigħ addominali, is-sensittività tas-sider, u anke l-fertilità.

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *


Eżoniċi