5 Fatti sorprendenti dwar l-Università...

Fejn nista' nagħmel test tal-PCR u kemm idum test tal-PCR?

Samar samy
informazzjoni ġenerali
Samar samyIċċekkjat minn nancy11 ta’ Settembru, 2023L-aħħar aġġornament: ġimgħa ilu

Fejn nista' nagħmel test PCR?

L-analiżi PCR saret neċessità għal ħafna nies fid-dinja llum, kemm jekk għal skopijiet ta 'vjaġġar jew biex jinstabu mard infettiv.
Iżda xi drabi n-nies jista 'jkollhom diffikultà biex isibu post xieraq biex jagħmlu dan it-test.
Fortunatament, hemm ħafna għażliet disponibbli biex isir test PCR.

In-nies jistgħu jfittxu laboratorji mediċi u ċentri tal-kura tas-saħħa fiż-żona tagħhom, peress li ġeneralment ikun hemm laboratorji mgħammra biex iwettqu analiżi PCR.
L-aħjar huwa li tikkuntattja lil dawn l-istituzzjonijiet u tistaqsi dwar il-possibbiltà li ssir l-analiżi hemmhekk, minbarra li tkun taf il-prezz u t-tul tal-analiżi.

Minbarra laboratorji mediċi u ċentri tal-kura tas-saħħa, hemm ukoll xi sptarijiet u kliniċi privati ​​li jipprovdu analiżi PCR.
In-nies jistgħu jikkuntattjaw lil dawn l-istituzzjonijiet u jibbukkjaw minn qabel għall-analiżi.

Eżoniċi

Barra minn hekk, xi kumpaniji privati ​​jipprovdu servizzi ta' analiżi PCR fid-djar tan-nies.
Dawn il-kumpaniji jibagħtu tim mediku kwalifikat biex jieħu l-kampjuni tan-nies u jwettaq l-analiżi fil-faċilità u l-kumdità ta 'djarhom.

In-nies jistgħu wkoll jagħmlu użu mit-teknoloġija tal-ibbukkjar onlajn biex jibbukkjaw appuntamenti għall-ittestjar tal-PCR.
Hemm ħafna pjattaformi elettroniċi li jipprovdu dawn is-servizzi lin-nies u jagħmluha aktar faċli għalihom biex jaċċessaw appuntamenti konvenjenti f'laboratorji differenti.

Hemm ħafna għażliet disponibbli biex isir test tal-PCR, u huwa importanti li ssib l-aktar għażla xierqa u konvenjenti għal kull persuna.
Trid tiżgura li l-post magħżul jissodisfa bis-sħiħ il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-persuna, inkluż il-prezz, it-tul u l-post.

Eżoniċi
Fejn nista' nagħmel test PCR?

Kemm idum test PCR?

It-tul tal-analiżi tal-PCR ivarja minn każ għal ieħor u jiddependi fuq diversi fatturi, inkluż il-kampjun użat, it-teknoloġija tal-ittestjar, u l-veloċità tal-laboratorju li janalizza l-kampjun.
Ġeneralment, l-analiżi PCR tista 'tieħu bejn wieħed u ieħor sagħtejn sa 2 sigħat.

Il-proċess jibda billi jittieħed kampjun tal-ġisem, ġeneralment mill-imnieħer jew mill-gerżuma.
Id-DNA jiġi estratt mill-kampjun u kwalunkwe sustanza naturali oħra titneħħa.
Il-kampjun imbagħad jiġi ppreparat għal reazzjoni bijoloġika u l-komponenti meħtieġa jiġu kkunsmati.

Sussegwentement, titwettaq ligazzjoni molekulari fejn jiżdied komponent speċifiku għall-virus fil-mira.
L-hekk imsejjaħ ritmu termali jintuża biex iżżomm temperatura stabbli u jippermetti li l-komponenti jikkondensaw.

L-apparat analitiku jindika l-preżenza tal-virus b'żieda sinifikanti fil-konċentrazzjoni fuq diversi drabi.
Id-dejta hija rreġistrata u analizzata minn softwer kumpless ipproċessat mill-magna.
Fl-aħħarnett, ir-riżultat jiġi djanjostikat u l-preżenza tal-virus tiġi kkonfermata.

Eżoniċi

Huwa importanti li l-analiżi tal-PCR titwettaq f'laboratorju akkreditat u minn tim mediku kwalifikat biex tiġi żgurata l-eżattezza tar-riżultati.
B'kont meħud tal-fatturi msemmija hawn fuq, l-analiżi tal-PCR tista 'tieħu minn ftit sigħat sa madwar nofs ġurnata, li tgħin f'dijanjosi rapida u effettiva ta' mard infettiv.

Kemm jiswa test PCR fl-Eġittu?

L-analiżi tal-PCR hija kkunsidrata ta’ importanza kbira fl-iskoperta tal-infezzjoni bil-koronavirus emerġenti, peress li tirreplika d-DNA tal-virus misjub fil-kampjuni biex tiddetermina l-preżenza tiegħu.
L-Eġittu għandu ħafna laboratorji mediċi u sptarijiet li jipprovdu servizzi ta 'analiżi PCR.

Il-prezz tal-analiżi tal-PCR fl-Eġittu jvarja skont il-faċilitajiet fejn titwettaq.
Il-prezz spiss ivarja bejn 1000 sa 1500 lira Eġizzjana, iżda jista 'jkun hemm differenzi żgħar bejn ċentri differenti.

Huwa importanti li wieħed jinnota li dan il-prezz huwa għal analiżi waħda biss, u jistgħu japplikaw spejjeż addizzjonali jekk teħtieġ analiżi addizzjonali bħal ittestjar ġenetiku avvanzat jew analiżi rapida.

Eżoniċi

B'mod ġenerali, il-prezz ta 'test PCR fl-Eġittu huwa meqjus raġonevoli meta mqabbel ma' xi pajjiżi oħra, madankollu, għal individwi li jiffaċċjaw pressjonijiet ekonomiċi, dan il-prezz jista 'jkun sinifikanti.
Jista 'jkun hemm xi sptarijiet jew ċentri li joffru servizzi ta' analiżi PCR bi prezzijiet kompetittivi, u huwa rakkomandabbli li tirriċerka u tinvestiga biex tikseb l-aħjar prezzijiet disponibbli.

B'mod ġenerali, l-analiżi tal-PCR fl-Eġittu ssir b'mod mgħaġġel u preċiż, peress li t-testijiet isiru skont standards għoljin u minn timijiet mediċi mħarrġa sew.
Ir-riżultati huma pprovduti fi żmien 24 sa 48 siegħa, u dawn ir-riżultati jintużaw biex jittieħdu miżuri xierqa biex tiġi miġġielda t-tixrid tal-virus.

Kemm jiswa test PCR fl-Eġittu?

X'inhu test PCR għall-ivvjaġġar?

It-test PCR (Reversed Polymerase Chain Reaction) huwa wieħed mill-aktar testijiet importanti li l-individwi jieħdu qabel jivvjaġġaw.
Dan it-test jintuża biex jiskopri l-koronavirus il-ġdid (COVID-19) u jiddetermina jekk persuna hijiex infettata bil-virus jew le.

L-analiżi tal-PCR tiddependi fuq l-użu tat-teknoloġija tal-polimerażi inversa biex tikklona d-DNA tal-virus.
Kampjun respiratorju normalment jinġabar permezz ta 'tajjara żgħira mdaħħla fl-imnieħer jew fil-gerżuma.
Sussegwentement, id-DNA tiġi analizzata f'laboratorju speċjalizzat biex tiġi determinata l-preżenza tal-virus.

Eżoniċi

Normalment ikun hemm protokoll speċifiku għat-twettiq ta 'test PCR tal-ivvjaġġar.
Jistgħu jkunu meħtieġa appuntament f'laboratorju speċifiku u proċeduri speċifiċi qabel ma jkun jista' jsir it-test.
Ir-riżultati fuq iċ-Ċertifikat ta' Analiżi tiegħek jintużaw biex jivverifikaw is-sigurtà tiegħek u jawtorizzaw l-ivvjaġġar lejn id-destinazzjoni magħżula.

L-individwi għandhom jistennew ir-riżultati tat-test qabel jippjanaw li jivvjaġġaw, peress li normalment jieħdu ftit jiem biex jiksbu r-riżultati.
Jekk qed tippjana li tivvjaġġa f'ħin speċifiku, għandek tiżgura li twettaq l-analiżi biżżejjed ħin qabel id-data tal-ivvjaġġar biex tkun tista' tikseb ir-riżultati fil-ħin.

Huwa importanti li jkollok iċ-ċertifikat tal-analiżi mwettqa fuq naħa waqt l-ivvjaġġar.
Trid tiżgura li ċ-ċertifikat ikun fih informazzjoni korretta bħall-isem tal-persuna, id-data tat-test, u r-riżultat miksub.
Xi wħud x'aktarx jeħtieġu li ċ-ċertifikat jiġi żvelat fl-ajruporti jew fil-fruntieri waqt l-ivvjaġġar.

It-test tal-PCR ġie kkanċellat għall-ivvjaġġar?

Riċentement, bdew joħorġu xi rapporti li jindikaw li l-ittestjar tal-PCR ġie kkanċellat bħala rekwiżit għall-ivvjaġġar.
Imma rridu noqogħdu attenti u niċċekkjaw il-kredibilità ta’ din l-aħbar qabel nemmnuha.

Eżoniċi

Sal-lum, m'hemm l-ebda kanċellazzjoni uffiċjali tal-ittestjar tal-PCR għall-ivvjaġġar.
Vjaġġaturi li jiksbu test PCR negattiv għadu meħtieġ f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja bħala parti minn miżuri preventivi biex jillimitaw it-tixrid tal-virus.

Madankollu, ta’ min jinnota li xi pajjiżi modifikaw il-kundizzjonijiet tal-ivvjaġġar u ssostitwixxew it-test tal-PCR b’rekwiżiti oħra bħal tilqim sħiħ jew preżentazzjoni ta’ ċertifikat ta’ rkupru minn Covid-19. Dan ifisser li f'xi każijiet, l-individwi jistgħu jivvjaġġaw mingħajr ma jkollhom bżonn test PCR.
Madankollu, dawn ir-regoli għadhom ivarjaw minn pajjiż għal ieħor u każ għal każ, għalhekk l-individwi għandhom jiċċekkjaw il-kundizzjonijiet attwali qabel ma jivvjaġġaw.

B'mod ġenerali, l-analiżi PCR għadha meħtieġa għal ħafna titjiriet internazzjonali.
Huwa essenzjali li wieħed jaderixxi mar-rekwiżiti tas-sigurtà tas-saħħa lokali u internazzjonali waqt l-ivvjaġġar, inkluż l-ilbies ta 'maskri u l-konformità mal-miżuri ta' distanza soċjali.

Il-Ġermanja: Il-Ministeru tas-Saħħa jipproponi li jiġu kkanċellati testijiet Corona b'xejn

Politiki attwali tal-ivvjaġġar u rekwiżiti tal-analiżi tal-PCR

Il-politiki u r-regoli tal-ivvjaġġar ikomplu jevolvu u jinbidlu bħala riżultat tal-pandemija tal-COVID-19. Waħda minn dawn il-politiki hija r-rekwiżit għall-analiżi tal-PCR qabel ma tivvjaġġa lejn ħafna destinazzjonijiet.
Dawn il-politiki u r-rekwiżiti u l-impatt tagħhom fuq il-vjaġġaturi se jiġu esplorati f'dan ir-rapport.

Eżoniċi

It-testijiet u l-analiżi tal-PCR huma waħda mill-għodod ewlenin li l-gvernijiet qed jużaw biex jimmonitorjaw it-tixrid tal-Coronavirus fil-preżent.
L-analiżi PCR hija abbrevjazzjoni għal Polymerase Chain Reaction, u hija test ibbażat fuq l-iskoperta ta 'ġeni virali preżenti f'kampjun uman.

Ħafna pajjiżi u destinazzjonijiet turistiċi fid-dinja ħadu deċiżjonijiet biex jimponu rekwiżiti tat-test PCR fuq vjaġġaturi li jaslu minn barra.
Il-vjaġġaturi huma ġeneralment meħtieġa li jagħmlu t-test fi żmien 72 siegħa qabel l-ivvjaġġar u jippreżentaw ir-riżultati negattivi tagħhom fl-ajruport mal-wasla.
Dawn il-kontrolli huma meħtieġa biex jippermettu qsim tal-fruntieri u tinżamm is-sikurezza tal-komunità ospitanti.

Il-proċeduri tal-ittestjar tal-PCR jistgħu jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor, għalhekk huwa meħtieġ li l-vjaġġaturi jiċċekkjaw ir-regoli li japplikaw għad-destinazzjoni li bi ħsiebhom jivvjaġġaw lejha.
Xi pajjiżi jistgħu jeħtieġu perjodu ta' kwarantina wara l-wasla, filwaqt li oħrajn jirrinunzjaw għal dan ir-rekwiżit jekk jiġu ppreżentati riżultati negattivi tat-test PCR.
L-aħjar huwa li l-vjaġġaturi jikkomunikaw mal-awtoritajiet rilevanti u jitgħallmu dwar l-aħħar żviluppi qabel ma jivvjaġġaw.

Entitajiet li ma jeħtiġux test PCR għall-ivvjaġġar

It-testijiet PCR huma ferm meħtieġa għal ħafna nies li jixtiequ jivvjaġġaw matul il-pandemija globali.
Madankollu, hemm xi entitajiet li jeżentaw liċ-ċittadini tagħhom milli jagħmlu dan it-test qabel jivvjaġġaw.

Fost il-pajjiżi li japplikaw din l-eċċezzjoni hemm l-Afrika t'Isfel, fejn test tal-PCR huwa meħtieġ biss għad-dħul fil-pajjiż minn pajjiżi f'riskju għoli li jxerrdu l-virus.
Dan jiġi bbażat fuq il-valutazzjoni epidemjoloġika ta’ dawk il-pajjiżi.

Eżoniċi

Barra minn hekk, it-Tajlandja ma teħtieġx test PCR qabel l-ivvjaġġar għall-biċċa l-kbira tal-viżitaturi.
Huwa possibbli li tidħol fil-pajjiż wara li ssir test rapidu biex tiskopri l-virus fl-ajruport tal-wasla.

Il-Maldivi huma wkoll fost id-destinazzjonijiet li ma jeħtiġux test PCR għall-ivvjaġġar.
Il-viżitaturi għandhom bżonn biss jimlew formola tas-saħħa qabel ma jaslu fil-pajjiż.

Fl-istess kuntest, vjaġġaturi li jaslu l-Eġittu huma eżentati minn test PCR qabel jivvjaġġaw jekk ikunu infettati bil-virus u jipprovdu ċertifikat li jiddikjara l-istorja tal-infezzjoni tagħhom u l-irkupru mill-marda.

Raġunijiet u effetti possibbli tal-kanċellazzjoni tat-test PCR għall-ivvjaġġar

It-testijiet PCR huma kkunsidrati bħala wieħed mill-aktar investimenti importanti li l-gvernijiet għamlu biex jikkonfrontaw il-pandemija emerġenti tal-koronavirus.
Madankollu, kien hemm avviżi ripetuti dwar it-tħassir tat-test tal-PCR bħala kundizzjoni għall-ivvjaġġar, li qajmet is-sorpriża u t-tħassib ta 'ħafna nies.
Hawnhekk ser niddiskutu r-raġunijiet possibbli u l-effetti mistennija tal-eliminazzjoni ta 'dawn ir-rekwiżiti importanti:

Raġunijiet possibbli:

Eżoniċi
 1. Titjib fir-rati ta’ tilqim: L-eliminazzjoni tal-ittestjar tal-PCR tista’ tkun relatata ma’ żieda fin-numru ta’ nies imlaqqma bis-sħiħ kontra l-koronavirus.
  Meta l-popolazzjoni kollha tkun imlaqqma ħafna, ir-riskju tat-tixrid tal-virus jista’ jonqos u mhux meħtieġ li jiġu skrinjati t-titjiriet jew l-ivvjaġġar.
 2. Avvanzi fl-ittestjar rapidu: Jista 'jkun hemm tekniki ta' ttestjar ġodda li huma aktar faċli u aktar mgħaġġla biex jinstabu infezzjonijiet.
  Jekk jiġu żviluppati metodi effettivi oħra ta 'skoperta tal-virus fi żmien qasir, l-uffiċjali jistgħu jemmnu li mhux meħtieġ li jsir test PCR li jeħtieġ aktar ħin u spiża.

Effetti possibbli:

 1. L-iffaċilitar tal-ivvjaġġar: Il-kanċellazzjoni tat-test tal-PCR tista’ tipprovdi opportunità għall-vjaġġaturi biex jimxu aktar malajr u eħfef bejn il-pajjiżi u l-ibliet.
  Il-ħin u l-isforz meħtieġa għall-eżami se jiġu ffrankati, u l-ispejjeż assoċjati se jitnaqqsu.
  Konsegwentement, dan se jagħti spinta lis-settur tal-ivvjaġġar u t-turiżmu u jerġa' jġib il-moviment normali tat-trasport bl-ajru.
 2. Riskji miżjuda: Madankollu, xi pajjiżi jistgħu jirrealizzaw li l-kanċellazzjoni tat-test tal-PCR tesponihom għal riskji ġodda.
  Il-fatt li l-vjaġġaturi ma jiġux sfurzati biex jiġu ttestjati jista’ jwassal għal trażmissjoni aktar mgħaġġla u tixrid ta’ infezzjoni fil-pajjiżi riċevituri, li jpoġġi s-saħħa tal-komunità f’riskju.Eżoniċi

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *


Eżoniċi