L-esperjenza ta' suċċess tiegħi bl-inseminazzjoni artifiċjali.Huwa possibbli li jkollok tqala naturali wara inseminazzjoni artifiċjali?

Samar samy
2023-09-11T22:11:18+02:00
l-esperjenza tiegħi
Samar samyIċċekkjat minn nancy11 ta’ Settembru, 2023L-aħħar aġġornament: ġimgħa ilu

L-esperjenza ta' suċċess tiegħi bl-inseminazzjoni artifiċjali

L-inseminazzjoni artifiċjali hija waħda mill-metodi ta 'trattament tal-infertilità li tintuża meta l-koppji jkollhom diffikultà biex jikkonċepixxu b'mod naturali.

 1. Qabel iddeċidiet li tagħmel inseminazzjoni artifiċjali, hija għaddiet minn bosta eżamijiet mediċi u konsultazzjonijiet biex tiżgura li dan il-proċess kien is-soluzzjoni t-tajba għaliha.
  Id-deċiżjoni tagħha kienet ċara: li tistaqsi bl-aktar mod sħiħ u tifhem bis-sħiħ dak li kienet qed tiffaċċja.
 2. Il-kwistjoni tal-appoġġ tal-konjuġi hija fuq quddiem nett tal-affarijiet li jiffaċilitaw is-suċċess ta 'kwalunkwe esperiment.
  Żewġha taha l-appoġġ morali u emozzjonali kollu, peress li kien sieħeb komuni tagħha f’dan il-vjaġġ diffiċli.
  L-appoġġ li ħass fi żminijiet ta’ dgħjufija u frustrazzjoni kien is-sigriet għall-kontinwità u s-suċċess tagħha.Eżoniċi
 3. Hija għażlet tabib speċjalista u professjonali fil-qasam tal-inseminazzjoni artifiċjali biex jiggwidaha u jissorvelja l-proċess tal-inseminazzjoni.
  It-tabib taha l-informazzjoni u l-istruzzjonijiet meħtieġa biex twettaq l-operazzjoni b'suċċess.
  Hija staqsiet dwar kull dettall qabel ma implimentat, u dan żied il-fiduċja fil-proġett u għenha tegħleb ir-riskji potenzjali.
 4. Huwa importanti li tqis b'mod strett il-parir u d-direzzjonijiet tat-tabib.
  X'aktarx se jkun hemm xi stil ta 'ħajja u aġġustamenti nutrittivi li jeħtieġ li jsiru, u hi għandha żżomm magħhom sew.
  Hija emmnet fl-importanza ta’ segwitu kontinwu mat-tabib u li tirrapporta kull titjib jew problema li tista’ tinqala’.
 5. Hija ffukat fuq li tieħu ħsieb is-saħħa ġenerali tagħha u l-benesseri tal-ġisem matul il-perjodu tat-tilqim, permezz ta 'eżerċizzju sempliċi u dieta bilanċjata.
  Dawn id-drawwiet tajbin għas-saħħa kkontribwew għat-tisħiħ tas-sistema immuni u l-kisba ta’ ċans akbar ta’ suċċess fit-tilqim.Eżoniċi
 6. Hija żammet tbissima fuq fommha u żammet ottimiżmu tul il-perjodu tat-tilqim, peress li kellha twemmin profond li dan l-esperiment kien se jirnexxi.
  Tista’ tiffaċċja ħafna sfidi u diffikultajiet fit-triq, iżda tkompli tfittex il-pożittività madwarha.
 7. Ma nsietx tfittex l-għajnuna mingħand Alla u titlob lilu biex jagħtiha suċċess f’din l-esperjenza.
  Hija emmnet li Alla kien dak li jagħti u kien kapaċi jġibilha t-tifel mixtieq.
  It-talb tagħha ġie mwieġeb, jekk Alla jrid.

Huwa possibbli li toħroġ tqila b'mod naturali wara inseminazzjoni artifiċjali?

 1. L-inseminazzjoni artifiċjali hija proċess li fih l-isperma jew il-bajd fertilizzat jiġu introdotti fil-ġisem tal-mara, u teħtieġ proċeduri mediċi speċjali.
  Jintuża meta koppja tiffaċċja diffikultajiet biex tikkonċepi b'mod naturali.
 2. Għalkemm l-inseminazzjoni artifiċjali żżid iċ-ċansijiet ta 'tqala, huwa possibbli li jkun hemm tqala naturali anke wara din il-proċedura.
  Skont ir-riċerka, ir-rata ta 'suċċess tal-IVF hija ġeneralment stmata bejn 20% sa 35% għal kull tentattiv.
  Dawn li ġejjin huma fatturi li jistgħu jaffettwaw iċ-ċansijiet ta 'tqala naturali wara inseminazzjoni artifiċjali:
  • Età: Iċ-ċans ta’ mara li toħroġ tqila naturalment jiżdied fl-ewwel snin tagħha, u ċ-ċans jonqos maż-żieda fl-età.
   Għalhekk, iċ-ċansijiet ta 'tqala naturali huma akbar fil-koppji żgħażagħ.Eżoniċi
  • Kawża ta’ diffikultajiet fit-tnissil: Il-koppji jista’ jkollhom raġunijiet speċifiċi għal diffikultà biex jikkonċepixxu, bħal problemi bil-bajd jew l-organi riproduttivi.
   Jekk din il-problema tingħeleb permezz ta 'inseminazzjoni artifiċjali, iċ-ċans ta' tqala naturali fil-futur jista 'jiżdied.
  • Kompatibilità ġenetika: Jista 'jkun hemm xi fatturi ġenetiċi li jaffettwaw il-kompatibilità ġenetika bejn il-koppji.
   Dan jista 'jwassal għal diffikultà fil-konċepiment naturali.
   Madankollu, iċ-ċans ta’ tqala naturali wara l-IVF jista’ jiżdied jekk dan l-ostaklu jingħeleb.
 3. Konsultazzjoni ma' tabib tal-fertilità:
  Jekk għandek pjanijiet biex toħroġ tqila b'mod naturali wara l-IVF, huwa aħjar li tikkonsulta tabib tal-fertilità.
  It-tabib ikun jista' jistma ċ-ċansijiet individwali tiegħek għal tqala naturali abbażi tad-dettalji tal-kundizzjoni tiegħek u l-kawża tad-diffikultajiet tat-tqala tiegħek.
  It-tabib tiegħek jista’ jirrakkomanda miżuri addizzjonali, bħal titjib fl-istil tal-ħajja jew terapija bl-ormoni, biex iżżid iċ-ċansijiet tiegħek li tikkonċepi b’mod naturali.Eżoniċi
 4. Użu ta' teknoloġiji ta' assistenza:
  Jekk ma tistax tikkonċepixxi b'mod naturali wara l-IVF, hemm tekniki ta 'assistenza li jistgħu jżidu ċ-ċans tiegħek ta' tqala.
  Fost dawn it-tekniki: ICSI, injezzjoni tal-isperma fil-bajda, u IVF.
  Għandek tkellem lit-tabib tiegħek biex tiddetermina l-aħjar mod kif iżżid iċ-ċans tiegħek li toħroġ tqila.
Huwa possibbli li toħroġ tqila b'mod naturali wara inseminazzjoni artifiċjali?

Wara kemm-il ġurnata tidher it-tqala wara inseminazzjoni artifiċjali?

 1. Ir-riżultati tat-tqala jistgħu jidhru ġimgħatejn wara l-proċedura tal-IVF.
  Għalhekk, huwa rakkomandat li jsir test tat-tqala ġimgħatejn wara l-proċedura.
  Jista' jieħu 8 sa 12-il jum biex ir-riżultati tat-test isiru ċari.
 2. Sinjali bikrija tat-tqala jistgħu jibdew jidhru matul il-perjodu ta 'stennija ta' 14-il jum wara l-IVF.
  Fost dawn is-sinjali jista 'jkun hemm fsada vaġinali ħafifa u bugħawwieġ fl-addome t'isfel.
 3. Madwar ġimgħa jew ġimagħtejn wara perijodu mitluf jew l-aħħar kopulazzjoni sesswali, jista’ jintuża test tat-tqala fid-dar biex issir taf jekk intix tqila.
  Trid issegwi struzzjonijiet speċifiċi tal-ittestjar biex tikseb riżultati preċiżi.Eżoniċi
 4. Il-proċess ta 'impjantazzjoni tal-bajda fertilizzata fl-utru jieħu perjodu li jvarja minn 9 sa 12-il jum, skond il-jum ta' l-ovulazzjoni.
  It-tqala tista 'sseħħ matul dan il-perjodu, għalhekk huwa rakkomandat li jsir test tat-tqala wara t-tmiem ta' dan il-perjodu.
 5. It-tobba normalment jikkonfermaw id-dehra tat-tqala madwar għaxart ijiem wara l-inseminazzjoni artifiċjali, u xi drabi tista 'tieħu sa ġimgħatejn.
  Dan il-perjodu jibda minn meta l-embrijun jiġi injettat, impjantat, jew inseminat.
Wara kemm-il ġurnata tidher it-tqala wara inseminazzjoni artifiċjali?

Għaliex it-tqala ma sseħħx wara inseminazzjoni artifiċjali?

 1. Kwalità tal-bajd: Ir-raġuni biex ma tinqabadx tqila tista 'tkun minħabba bajda ħażina.
  Meta tuża inseminazzjoni artifiċjali, tintuża bajda estratta mill-ovarji.
  Jekk il-kwalità tal-bajda hija fqira, il-probabbiltà li din teħel mal-kisja tal-utru tista 'tkun baxxa.
 2. Stress psikoloġiku: It-tnaqqis tal-istress meta ssir l-IVF jista 'jkun diffiċli.
  Madankollu, il-prattika tal-yoga u l-meditazzjoni regolarment tista 'ssaħħaħek u tipprepara moħħok għal tqala b'saħħitha.Eżoniċi
 3. Fsada vaġinali: Xi drabi, fsada vaġinali minuri tista 'sseħħ waqt li l-kateter jitqiegħed ġewwa l-utru matul il-proċess IVF.
  Għalkemm jista 'jkun tedjanti, normalment ma jaffettwax iċ-ċansijiet tiegħek li toħroġ tqila.
 4. Tqala b'aktar minn tifel wieħed: Xi drabi, tqala b'aktar minn tifel wieħed tista 'sseħħ bħala riżultat tal-proċess ta' inseminazzjoni artifiċjali.
  Dan jista 'jwassal għal tqala ttardjata jew jista' jkun diffiċli biex tiġi djanjostikata fl-istadji bikrija.
 5. Problemi ormonali: Ir-raġuni biex ma tinqabadx tqila tista’ tkun minħabba problemi ormonali bħal disturbi fil-livell ta’ FSH u LH fil-ġisem.
  Dawn il-problemi jista 'jkollhom jiġu ttrattati ormonalment biex jiżdiedu ċ-ċansijiet ta' tqala wara l-IVF.
Għaliex it-tqala ma sseħħx wara inseminazzjoni artifiċjali?

Kemm-il darba tista' ssir inseminazzjoni artifiċjali?

 1. It-tobba normalment jirrakkomandaw li jirrepetu l-proċess tal-IVF wara tliet tentattivi falluti.
  Dan normalment isir qabel ma jirrikorru għal metodi oħra ta’ trattament ta’ dewmien fit-twelid.Eżoniċi
 2. Jekk l-IVF tfalli wara tliet tentattivi, koppji jistgħu jiġu ssuġġeriti li jagħmlu ICSI.
  Dan il-proċess jinvolvi l-injezzjoni tal-isperma direttament fil-bajda fil-laboratorju.
 3. Is-suċċess tal-IVF huwa affettwat minn numru ta’ fatturi, fosthom l-età tal-mara.
  Per eżempju, jekk mara għandha 40 sena, ir-rata ta 'suċċess tat-tqala hija bejn 10-20% l-ewwel darba.
 4. Il-proċess jista 'wkoll jiġi ripetut aktar minn darba jekk meħtieġ.
  It-tobba jistgħu jissuġġerixxu li tirrepeti l-inseminazzjoni artifiċjali aktar minn darba wara li tfalli l-ewwel darba.
  Madankollu, kull każ għandu jiġi evalwat individwalment u bbażat fuq il-parir tat-tobba.
 5. Wara l-proċedura ta 'inseminazzjoni artifiċjali, test tat-tqala jista' jsir permezz ta 'test tad-demm ġimgħatejn wara l-proċedura.
  Dan biex tara jekk il-proċess ta’ inseminazzjoni kienx ta’ suċċess jew le.Eżoniċi

Jista' l-IVF tirnexxi l-ewwel darba?

 1. It-tama hija ċ-ċavetta: Trid tkun ottimist u pożittiv matul dan il-vjaġġ biex tilħaq il-ħolma tiegħek li ssir ġenitur.
  Is-suċċess bl-IVF mhuwiex garanzija, imma trid tħares 'il quddiem u temmen li tista' taħdem.
 2. Rata ta' suċċess: L-istatistika tindika li r-rata ta' suċċess ta' inseminazzjoni artifiċjali l-ewwel darba ġeneralment tvarja bejn 10% sa 20%.
  Dan ifisser li hemm il-possibbiltà ta 'aktar tentattivi qabel tintlaħaq it-tqala.
 3. Eżami: Ġimagħtejn wara l-proċedura tal-IVF, tista 'twettaq test tat-tqala permezz ta' test tad-demm.
  Dan jgħinek tkun taf jekk il-proċess kienx suċċess jew le.
  Għandek tkun paċenzjuż u taqtax qalbek jekk ir-riżultat ikun negattiv l-ewwel darba, peress li ħafna koppji huma mħeġġa jerġgħu jippruvaw.
 4. Fatturi varjabbli: Ir-rata ta 'suċċess ta' inseminazzjoni artifiċjali tvarja mill-ewwel skond xi fatturi differenti f'kull każ.
  Fost dawn il-fatturi, l-età tal-mara għandha rwol importanti.
  Meta l-mara tkun akbar, ir-rata ta 'suċċess tista' tonqos.
 5. Ir-ripetizzjoni tista 'tkun meħtieġa: ​​Jekk l-ewwel tentattiv ta' IVF ma jirnexxix u ma tiksebx tqala, huwa rakkomandat li tirrepeti l-inseminazzjoni fi żmien 6 xhur mill-ewwel tentattiv.
  Huwa preferibbli li terġa' tipprova qabel ma tirrikorri għal tekniki oħra ta' tilqim bħall-ICSI.Eżoniċi
 6. Rata ta 'suċċess fl-età ta' erbgħin: Meta mara tilħaq l-età ta 'erbgħin, ir-rata ta' suċċess ta 'inseminazzjoni artifiċjali mill-ewwel tista' tkun aktar baxxa.
  It-tobba jindikaw li r-rata ta 'suċċess ta' tekniki bħall-IVF u l-inseminazzjoni artifiċjali normalment ma taqbiżx l-40% f'dan il-grupp ta 'età.

X'għandi nagħmel wara l-inseminazzjoni artifiċjali?

 1. Evita t-tipjip u xorb alkoħoliku: Huwa rakkomandat ħafna li tevita li tpejjep u tixrob xorb alkoħoliku wara l-IVF, peress li jistgħu jaffettwaw is-suċċess tal-proċedura u jżidu r-riskju ta 'kumplikazzjonijiet.
 2. Evita banjijiet ta 'ilma sħun u għawm: Huwa preferibbli li n-nisa jevitaw banjijiet ta' ilma sħun u jibqgħu 'l bogħod mill-għawm fit-tub jew fil-baħar għal perjodu wara l-inseminazzjoni artifiċjali.
  Ir-raġuni għal dan hija li tinżamm it-temperatura xierqa tal-ġisem u tiġi evitata kwalunkwe pressjoni fuq l-utru.
 3. Liebes ħwejjeġ komdi: Ladarba l-proċedura tkun intemmet, il-mara tista 'tilbes ħwejjeġ komdi u twettaq l-attivitajiet tas-soltu tagħha ta' kuljum.
  Huwa importanti li tevita li tilbes ilbies issikkat jew restrittiv matul dan il-perjodu.
 4. Spotting ħafif: Mara jista 'jkollha xi spotting ħafif għal ġurnata jew tnejn wara l-proċedura.
  Dan huwa normali u ġeneralment xejn għalfejn tinkwieta, imma jekk il-fsada tkompli tkun sinifikanti jew ta’ idejqek, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek.Eżoniċi
 5. It-tkomplija tal-attivitajiet ta’ rutina: Wara l-proċess tal-IVF, il-mara tkun tista’ tipprattika kważi l-attivitajiet preċedenti kollha tagħha.
  Madankollu, attivitajiet ta' strapazz u eżerċizzju intens għandhom jiġu evitati.
  L-aħjar huwa li tikkonsulta tabib dwar l-attivitajiet li huma permissibbli u xierqa għan-nisa wara l-operazzjoni.
 6. Tgħaġġelx biex twettaq testijiet tat-tqala: Huwa rakkomandat li tistenna mill-inqas ġimagħtejn wara l-inseminazzjoni artifiċjali qabel ma twettaq testijiet tat-tqala biex tiżgura l-validità tagħhom.
  Dan jippermetti lill-ġisem biżżejjed żmien biex jistabbilizza u jistabbilizza t-tagħbija.
 7. Kura nutrizzjonali: Huwa rakkomandat li tiekol ikliet b'saħħithom u bilanċjati wara l-IVF biex tappoġġja ġisem b'saħħtu u żżid iċ-ċansijiet ta 'fertilizzazzjoni b'suċċess.
  Huwa preferibbli li tiekol ikel b'ħafna vitamini, minerali u proteini, u tevita ikel xaħmi u pproċessat.
 8. Żjara fl-isptar għal żmien qasir: In-nisa huma avżati biex jibqgħu l-isptar għal perjodu qasir qabel ma jitilqu lejn id-dar.
  Dan jippermetti lit-tim mediku jimmonitorja l-kundizzjoni tal-mara u jiżgura li hija stabbli qabel ma titlaq.

Kif inkun naf li l-proċess ta 'inseminazzjoni artifiċjali falla?

 1. L-ebda sinjal ta 'tqala: Jekk ma jidhru l-ebda sinjali bikrija tat-tqala wara perjodu twil ta' żmien wara l-proċedura tal-IVF, din tista' tkun indikazzjoni li falliet.
  Sinjali bikrija li jistgħu jidhru fil-bidu tat-tqala jinkludu dardir, nefħa tas-sider, u dewmien fil-mestrwazzjoni.
 2. Id-dehra ta 'ċiklu mestrwali regolari: Jekk iċ-ċiklu mestrwali jkompli regolarment u ma jkun hemm l-ebda bidla fil-mudell normali tiegħu wara inseminazzjoni artifiċjali, din tista 'tkun evidenza ta' nuqqas ta 'inseminazzjoni.
  Li jkollok ċiklu mestrwali regolari u li ma tinqabadx tqila huwa meqjus bħala sinjal negattiv.
 3. Id-dehra ta 'tnaqqis fil-livelli ta' ormoni: Jekk il-livelli ta 'ormoni mnixxija mill-ġisem tal-mara, bħall-estroġenu u l-proġesteron, ma jiżdiedux wara l-inseminazzjoni, din tista' tkun evidenza li l-adattament meħtieġ biex tinkiseb it-tqala ma seħħx.Eżoniċi
 4. Id-dehra ta 'fsada 'l fuq mis-septum tal-membrana: F'xi każijiet, id-demm jista 'jnixxi wara l-inseminazzjoni u jikkawża fsada fuq is-septum tal-membrana.
  Jekk ikun hemm ċikatriċi fuq is-septum wara l-IVF, dan jista 'jkun indikazzjoni li falla.
 5. Instabilità tal-livell beta-HCGIl-livell ta 'dan l-ormon fid-demm huwa mkejjel biex jiddetermina l-okkorrenza tat-tqala.
  Jekk il-qari ta 'dan l-ormon ivarja b'mod sinifikanti jew jonqos wara l-inseminazzjoni, dan jista' jindika falliment tal-proċess ta 'inseminazzjoni.

Meta ssir rikors għall-inseminazzjoni artifiċjali?

Meta koppja ma tkunx tista’ tikseb tqala b’mod naturali, is-soluzzjoni xierqa tista’ tkun li tirrikorri għall-inseminazzjoni artifiċjali.
Hemm diversi każijiet li fihom huwa ssuġġerit li tintuża din it-teknoloġija medika għal riproduzzjoni assistita, u dawn li ġejjin huma wħud mill-każijiet li fihom tista 'tintuża l-inseminazzjoni artifiċjali:

 1. Problemi ċervikali: Jekk ikun hemm tnixxijiet anormali fiċ-ċerviċi, l-isperma tista 'ma tkunx kapaċi tilħaq il-bajda u sseħħ it-tqala.
  Għalhekk, it-tobba kultant jirrikorru għall-inseminazzjoni artifiċjali biex iżidu ċ-ċans ta 'tqala.
 2. Motilità fqira ta 'l-isperma: Raġel jista' jkollu motilità fqira ta' l-isperma, kemm jekk minħabba għadd baxx ta 'sperma jew forom anormali.
  F'dan il-każ, l-isperma huma separati mis-semen u użati fl-inseminazzjoni artifiċjali biex iżidu ċ-ċans ta 'tqala.Eżoniċi
 3. Problemi ġenetiċi: Jekk ikun hemm problemi ġenetiċi f'wieħed jew fiż-żewġ ġenituri, l-inseminazzjoni artifiċjali u l-ICSI jistgħu jintużaw biex jevitaw li dawn il-problemi jittrasmettu lill-ġenerazzjonijiet futuri.
 4. Falliment ta' diversi tentattivi: Jekk it-tqala tfalli ripetutament wara diversi tentattivi bl-użu ta' inseminazzjoni artifiċjali, jista' jiġi ssuġġerit l-użu ta' fertilizzazzjoni in vitro jew ICSI.
  Dawn it-tekniki jżidu ċ-ċans ta’ tqala għall-koppji li jesperjenzaw diffikultajiet fil-ħolqien ta’ embrijuni bl-użu ta’ metodi tradizzjonali.

X'inhuma s-sinjali ta' injezzjoni intrauterina b'suċċess?

 1. Perjodu tard:
  L-ewwel sinjal li l-inseminazzjoni intrauterina kienet ta 'suċċess jista' jkun dewmien fil-perjodu menstruwali.
  Is-sostituzzjoni ormonali li ssir wara l-injezzjoni normalment ittardja l-bidu tal-mestrwazzjoni.
  Jekk għandek perjodu tard, dan jista 'jfisser li hemm ċans ta' tqala.
 2. Tibdil fis-sider:
  Tista' tinnota xi bidliet fis-sider wara l-proċedura ta' inseminazzjoni intrauterina.
  Isdra tiegħek jista 'jidher minfuħ jew teneri, u dan huwa sinjal tajjeb ta' bidliet ormonali fil-ġisem tiegħek li jindikaw tqala possibbli.
 3. Żieda fl-għeja u letarġija:
  Wieħed mis-sinjali l-oħra li jista 'jindika s-suċċess tal-injezzjoni ġol-utru huwa ż-żieda fl-għeja u l-letarġija li tista' tħoss.
  Tista 'tħossok għajjien aktar minn qabel mingħajr ebda raġuni apparenti, u dan jista' jkun riżultat tal-bidliet ormonali li ġismek qed jesperjenza minħabba tqala possibbli.Eżoniċi
 4. Fsada ħafifa jew tikek tad-demm:
  Wara l-IUI, jistgħu jseħħu fsada ħafifa jew spotting.
  Dan jista 'jkun minħabba l-embriju impjantat fil-ħajt utru u jirrappreżenta sinjal pożittiv ta' tqala ta 'suċċess.
 5. Tħossok uġigħ waqt l-impjantazzjoni tal-bajda:
  Tista' tħoss uġigħ ħafif hekk kif il-bajd jitwaħħal fil-ħajt tal-utru.
  Dan jista' jkun sinjal pożittiv ta' tilqim b'suċċess.

Madankollu, għandna ninnotaw li dawn is-sinjali jistgħu jvarjaw minn persuna għal oħra u mhux bilfors huma kostanti.
Dawn is-sintomi jistgħu jkunu riżultat ta 'użu frekwenti ta' mediċini ormonali jew jistgħu jkunu biss effetti sekondarji.
Huwa importanti li tieħu test tat-tqala fid-dar jew li żur lit-tabib tiegħek biex tikkonferma jekk intix tqila.

Kemm tiswa l-IVF fl-Għarabja Sawdija?

 1. Spiża medja:
  L-ispiża tal-proċedura tiddependi fuq diversi fatturi, inkluża l-kwalità taċ-ċentru tal-fertilità u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet mediċi u tal-laboratorju.
  L-ispejjeż tal-IVF u l-ICSI fl-Arabja Sawdija normalment ivarjaw bejn 7000 u 10000 dollaru Amerikan.
  Dawn in-numri jvarjaw minn sptar għal ieħor skont it-tagħmir u t-tekniki użati.
 2. Spiża f'xi sptarijiet famużi:Eżoniċi
 • Isptar Ġermaniż Sawdi: Din l-istituzzjoni hija magħrufa għas-servizzi mediċi distinti tagħha.
  L-ispiża tal-inseminazzjoni artifiċjali f'dan l-isptar tibda minn 23000 riyal Sawdi u aktar.
 • Isptar Samir Abbas: Dan l-isptar huwa wkoll meqjus bħala wieħed mill-aktar ċentri prominenti li jipprovdu servizzi ta’ fertilizzazzjoni in vitro fir-Renju.
  L-ispiża tal-proċedura ta 'inseminazzjoni artifiċjali fl-Isptar Samir Abbas tvarja minn 11000 riyal għal 15000 riyal.
 1. Fatturi addizzjonali li jistgħu jaffettwaw l-ispiża:
  Jekk jogħġbok innota li dawn il-prezzijiet huma biss estimi u jistgħu jvarjaw skont is-sitwazzjoni tal-koppja u l-bżonnijiet speċifiċi.
  Jistgħu japplikaw spejjeż addizzjonali, bħal spejjeż tal-laboratorju jew spejjeż tal-preparazzjoni tal-bajd.
  Qabel ma tibda l-proċess tal-IVF, għandek tikkonsulta lit-tabib tiegħek u tikseb informazzjoni preċiża dwar l-ispejjeż possibbli.
  Huwa importanti li tkun taf li r-rata ta’ suċċess tal-operazzjoni tista’ tvarja skont il-kundizzjoni tal-koppja u fatturi oħra.
  Għalhekk, jista 'jieħu diversi tentattivi qabel ma jintlaħaq is-suċċess.
  Għandek tkellem lit-tabib tiegħek biex tifhem aspettattivi realistiċi u pariri dwar għażliet ta 'trattament.
 2. Xi drabi, l-assigurazzjoni tas-saħħa tista' tkopri parti mill-ispejjeż tat-trattament.
  Qabel ma tibda l-proċess, huwa rakkomandabbli li tivverifika liema kundizzjonijiet u proċeduri huma koperti mill-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek.

Kif tkun taf li inti tqila mill-ewwel jum tat-tilqim?

 1. Tnixxija tad-demm jew roża: Tista’ tinnota xi post żgħir ta’ demm jew tnixxija roża ċara li ddum għal ftit sigħat jew ftit jiem.
  Dan jista 'jseħħ minħabba fsada impjantazzjoni tal-bajd fil-ħajt utru.Eżoniċi
 2. Żieda fl-awrina: Tista' tħoss il-ħtieġa li tgħaddi l-awrina ta' spiss mill-ewwel jum tat-tilqim.
  Dan jista 'jseħħ minħabba żieda fil-produzzjoni ta' ormoni fil-ġisem.
 3. Tibdil fis-sider: Tista' tinnota bidliet fid-daqs tas-sider jew fil-kulur tal-beżżula.
  Dawn il-bidliet jistgħu jidhru fl-ewwel ġimgħa wara t-tilqim.
 4. Bugħawwieġ addominali u uġigħ: Tista' tħoss nefħa, uġigħ u bugħawwieġ fiż-żona addominali.
  Dan jista 'jseħħ minħabba li l-bajda fertilizzata twaħħal mal-ħajt ta' l-utru.
 5. Assenza ta' mestrwazzjoni: In-nuqqas ta' mestrwazzjoni jista' jkun wieħed mill-ewwel sinjali qawwija ta' tqala.
  Jekk qed timmonitorja ċ-ċiklu tiegħek regolarment u ma tinnotah bħas-soltu, dan jista' jindika li inti tqila.

Hemm tnixxijiet li jindikaw fertilizzazzjoni tal-bajda?

 1. Skariku abjad:
  L-iskariku abjad huwa ġeneralment kulur il-krema u ħmira fil-konsistenza, li jixbah l-abjad tal-bajd.
  Dawn it-tnixxijiet jistgħu jseħħu wara l-inseminazzjoni u huma meqjusa bħala sinjal pożittiv tas-suċċess tal-proċess tal-inseminazzjoni.Eżoniċi
 2. Tnixxijiet ċari:
  Tnixxija ċara ħafna drabi hija sintomu ta 'ovulazzjoni, u tidher ftit jiem qabel l-inseminazzjoni.
  Dawn it-tnixxijiet jistgħu jkomplu wara l-inseminazzjoni u huma l-ewwel sinjali li l-inseminazzjoni seħħet.
 3. Tnixxijiet b'riħa ħafifa:
  Tista 'tinnota tnixxija b'riħa ħafifa simili għar-riħa normali tal-vaġina wara l-inseminazzjoni.
  Jekk dawn it-tnixxijiet mhumiex b'saħħithom u jkunu akkumpanjati minn sintomi oħra inkwetanti, m'hemmx għalfejn tinkwieta.
 4. Bidla fl-ammont ta 'tnixxijiet:
  Wara l-inseminazzjoni, tista 'tinnota żieda fl-ammont ta' tnixxija vaġinali.
  Din il-bidla tista’ tkun relatata ma’ bidliet ormonali li jseħħu fil-ġisem tiegħek wara t-tilqim.

It-trabi bl-inseminazzjoni artifiċjali huma b'saħħithom?

 1. Bosta studji wrew li l-inseminazzjoni artifiċjali ma żżidx ir-riskju ta 'malformazzjonijiet konġenitali b'mod ġenerali.
  Ir-riċerka u l-istudji mediċi kkonfermaw li l-inċidenza ta 'kwalunkwe deformitajiet fit-tfal bl-inseminazzjoni artifiċjali ma taqbiżx dik tat-tfal li huma konċepiti b'mod naturali.
 2. Proporzjon varjabbli: Irridu nqisu li r-rata ta 'suċċess tat-tqala permezz ta' inseminazzjoni artifiċjali tvarja skont ħafna fatturi bħall-età, il-kawża tal-infertilità, il-kwalità tal-bajd, il-kwalità tal-isperma, u oħrajn.
  Għalhekk, ma nistgħux ngħidu definittivament li t-trabi IVF kollha huma b'saħħithom, peress li hemm il-possibbiltà ta 'problemi ta' saħħa f'xi każijiet.
 3. Ir-rwol tad-dijanjosi ġenetika: Id-dijanjosi ġenetika kultant tintuża biex tiddetermina l-preżenza ta 'mard ereditarju f'embrijuni ffurmati permezz ta' inseminazzjoni artifiċjali.
  Grazzi għal din id-dijanjosi, jistgħu jittieħdu miżuri preventivi biex jiġi miġġieled dan il-mard u titnaqqas il-possibbiltà li jseħħu.Eżoniċi
 4. Kura tas-saħħa intensiva: L-IVF tista’ teħtieġ kura tas-saħħa intensiva waqt it-tqala u wara t-twelid.
  Xi tfal jistgħu jiffaċċjaw diffikultajiet potenzjali tas-saħħa minħabba l-proċess finali tat-tqala, u jistgħu jeħtieġu attenzjoni u kura addizzjonali biex iżommu s-sigurtà u l-iżvilupp xieraq tagħhom.

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *


Eżoniċi