Għandi bżonn spjegazzjoni Ħlomt mogħża li twelled 3, u l-mogħoż il-kbar kienu qed jattakkaw u jiekluhom, u ppruvajt niddefendihom, imma ma stajtx, u bdejt okkupat minħabba ieħor li twieldet fil- istess ħin, u sirt okkupat niddefendiha