Ħlomt li kont qed nitlob fix-xita, u x-xita kienet forma ta’ ċirku żgħir fil-wisa’ tal-bidu tal-baħar, imma dħalt u bqajt nitlob lil Alla u tlabtu mill-għonja kbira tiegħu biex jagħtini abbundanti flus u tfixkel l-inkwiet tiegħi b'biki ħafif, xi jfisser?
Miżżewweġ bit-tfal u erbgħin sena