X'inhi l-interpretazzjoni tal-ħolma ta' xi ħadd li joqtolni minn Ibn Sirin?

Mohamed Sheref
2023-04-12T15:27:04+02:00
Ħolm ta 'Ibn Sirin
Mohamed Sheref3 ta’ Diċembru 2022L-aħħar aġġornament: xahrejn ilu

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolniIl-qtil mhuwiex ta' min ifaħħar fid-dinja tal-ħolm, u mhuwiex milqugħ tajjeb mill-ġuristi, u l-interpretazzjoni ta 'din il-viżjoni hija relatata mal-istat tal-ħolm u d-dejta u d-dettalji tal-ħolm, hekk kif l-indikazzjoni hija assoċjata ma' naf lill-qattiel jew ma nafux, u f’dan l-artiklu nirrevedu l-interpretazzjonijiet u l-każijiet kollha relatati ma’ nara lil xi ħadd joqtolni f’aktar dettall u spjegazzjoni, Bi spjegazzjoni tal-impatt ta’ din il-viżjoni fuq ir-realtà ħajja b’mod negattiv u pożittiv.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni
Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni

 • Il-viżjoni tal-qtil hija mlibbsa b’materja awspiċjuża, u l-qtil huwa ta’ min ifaħħar jekk persuna toqtol ix-xitan tagħha, allura dan jindika li tissielet ruħha u li tegħleb ix-xitan bil-fidi u l-ubbidjenza, u min joqtol persuna, allura jkun qed iwettaq kwistjoni kbira , u min joqtol persuna immorali, allura dan jindika l-ħelsien qrib u t-tneħħija ta 'inkwiet u ansjetajiet.
 • U min jinqatel, ħajtu tittawwal u jirkupra mill-mard tiegħu, u min ikun xhieda ta’ xi ħadd li joqtol waqt li jkun ġie msemmi maqtul, dan jindika li t-tjubija u l-ġid jigu lil min qatlu, speċjalment jekk inqatel. inġustament.Li tarah bħala qattiel.
 • U min jara lil xi ħadd joqtluh, u l-qattiel huwa magħruf, dan jindika rebħa fuq l-għedewwa, rebħa fuq l-avversarji, u triq ta’ ħruġ mill-avversarji, imma jekk ikun xhieda ta’ xi ħadd li joqtol, allura ħa jfittex il-kenn f’Alla, għax il-qatla hija mibgħuda. sakemm il-seer ma jkunx ikkonċernat, allura dan huwa indikattiv ta 'l-għajbien ta' disprament u inkwiet, u l-imminenza ta 'eżenzjoni u kumpens.
 • Rigward li jara li jkun xhieda ta’ qtil u li jikxef, din hija evidenza ta’ ordni ta’ ġid u ta’ projbizzjoni tal-ħażen.Jekk ra l-qtil u ħeba f’qalbu, dan jindika silenzju dwar il-ħażen, u jekk ra persuna maqtula u ma kienx jafha. , dawn huma ideat u teoriji soċjalment miċħuda.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni minn Ibn Sirin

 • Ibn Sirin jgħid li l-qtil huwa interpretat f'diversi modi, peress li jindika l-okkorrenza ta 'kwistjoni kbira jew it-twettiq ta' dnub kbir, peress li jindika purifikazzjoni mill-ħtija, serħan u t-tneħħija ta 'inkwiet u niket, għaliex il-Mulej li jista' kollox qal: "U inti qtilt ruħ, allura Aħna ħelsik minn niket," iżda l-qtil seħħ mingħajr Għarfien tal-qattiel huwa evidenza ta 'nuqqas ta' reliġjożità jew negliġenza fi kwistjonijiet tax-Xarija.
 • U min jara lil xi ħadd joqtluh fil-ħolma, dan jindika ħajja twila, u min jara lilu nnifsu maqtul, allura dan huwa aħjar milli jkun qattiel.Mela min jixhed xi ħadd li joqtlu u jaf qattiel tiegħu, allura jikseb il-ġid u jaħsad kbir jibbenefika, u hu jikseb l-għan u l-iskop tiegħu mill-qattiel tiegħu jew minn sieħbu.
 • Imma jekk jara persuna toqtolha mingħajr ma jkun jaf il-qattiel tiegħu, dan jindika arroganza u ingrata għall-barkiet, peress li huwa interpretat bħala nuqqas ta 'twemmin fir-reliġjon u Alla ħares, u min jaf qattiel tiegħu, dan jindika rebħa fuq l-għadu tiegħu, realizzazzjoni tal-iskop tiegħu u l-kisba tax-xewqat tiegħu.Jekk il-qtil kien f’ġieħ Alla, dan jindika l-espansjoni tal-għajxien Ried jgħix u jagħmel qligħ kbir.
 • U fil-każ li wieħed mill-qraba tiegħu jixhed qtil, sew jekk missieru jew ommu, dan jindika immoralità u diżubbidjenza, u jekk il-maqtul kien ħu jew oħt, dan jindika l-qtugħ tar-rabtiet bejnu u l-familja tiegħu, u jiġifieri jekk il-qattiel ikun magħruf, u jekk il-qattiel tal-familja tiegħu ma jkunx magħruf, allura dan jindika miżerja U l-ħażin.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni għal nisa waħedhom

 • Il-viżjoni li toqtol mara waħedha tissimbolizza li tisma’ dak li ma jħobbx għaliha nfisha, bħal kliem iebes li joffendi l-pudur u jweġġa’ s-sentimenti.
 • Imma jekk rat lil xi ħadd joqtolha, u ġiet inġurjata, dan jindika t-tjubija u l-għajxien li tiġi lilha mingħajr kalkolu jew apprezzament, u d-drittijiet li tirkupra wara paċenzja u sforz.
 • Jekk rat qtil u żammet il-kwistjoni moħbija f'qalbha, dan jindika s-skiet tagħha dwar il-ħażen, u l-biża' tagħha li tikxefha.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni b'pistola

 • Li tara toqtol b'pistola tesprimi lil xi ħadd li qed jimmanipulaha u jfittex li jaqbadha mingħajr ma jinduna.Jekk tara lil xi ħadd joqtolha b'pistola, dan jindika dak li tisma' widna bi kliem li jweġġgħu qalbha.
 • U jekk tkun xhieda ta’ raġel li taf li joqtolha b’pistola, allura għandha toqgħod attenta minn dawk li jridu l-ħażen u l-ħażen kontriha, u għandha tevita t-tentazzjonijiet moħbija u l-postijiet ta’ suspett, dak li jidher u dak li hu moħbi.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li jisparani għal nisa waħedhom

 • Li tara sparatura maqtula tindika diskors li jġorr miegħu ċanfira u ċanfira ħarxa.Jekk tara persuna toqtolha bil-balal, dan jindika skambju verbali miegħu jew skambju verbali, jekk tkun tafha.
 • Jekk rat lil xi ħadd joqtolha bil-balal u ma kinitx taf lilu, allura dan jindika inkwiet u kalamitajiet kbar li se joqogħdu fuqha, u jkun diffiċli għaliha li toħroġ minnhom mingħajr periklu jew li titbiegħed minnhom.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni għal mara miżżewġa

 • Il-qtil mhuwiex kwistjoni ta’ awspiċju għal mara miżżewġa, peress li l-qtil huwa interpretat bħala separazzjoni u divorzju, u min jara lil xi ħadd joqtolha, dan jindika l-evażjonijiet u l-isfidi kbar li tkun għaddejja minnhom sabiex iżżomm l-istabbiltà ta’ darha, u tindika wkoll l-insegwiment serju u x-xogħol iebes biex tilħaq ix-xewqat tagħha u tipprovdi r-rekwiżiti tagħha.
 • U min jara li nqatlet, dan jindika s-sagrifiċċji li tagħmel f’ġieħ darha u wliedha.
 • Iżda jekk wieħed mill-qraba jew qraba tagħha rawh maqtul, dan jindika l-bżonn li jispezzjona l-kundizzjoni tiegħu u jara x’inhu għaddej f’ħajtu.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar ir-raġel tiegħi qtilni b'pistola

 • Li jara lir- raġel joqtol lil martu b’pistola jindika ċ- ċanfira tagħha, li twissiha, jew li tafdaha b’dak li ma tiflaħx.
 • U min jara lil żewġha jisparaha, dan jindika li se tisma’ kliem iebes mingħandu, u t-trattament tiegħu li jaħbi speċi ta’ rabja u rabja.Jekk tixhed li joqtolha intenzjonalment, dan jindika separazzjoni jew divorzju.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni għal mara tqila

 • Li tara qtil għal mara tqila hija indikazzjoni tal-qareen u l-ossessjonijiet u l-konversazzjonijiet li jħabbtuha mingħajr il-ħila ġġorrha.
 • U fil-każ li rat ruħha maqtula, allura trid tħallas l-elemosina biex tippreserva d-dar tagħha u tipproteġi lilha nfisha u lil binha, u jekk tara li nqatlet, dan jindika ħsara lill-fetu jew korriment u korriment, u jekk tkun taf qattiel tagħha, dan jindika tentattiv biex tilħaq is-sigurtà.
 • U jekk rat lil xi ħadd joqtolha, u ħarbet minnu, allura dan jindika li se toħroġ mit-tbatija u t-tbatija, u l-kundizzjoni tagħha tinbidel mil-lejl għan-nhar.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni għal mara divorzjata

 • Li tara l-qtil ta’ mara divorzjata hija indikazzjoni tat-trattament ħażin tiegħu fost il-familja u l-qraba tagħha, nuqqas ta’ apprezzament għas-sentimenti tagħha, u ċanfarha għal dak li tagħmel u tħobb.
 • U min jara lilha nnifisha maqtula, dan jindika li jagħmel ħażin lilha nnifisha u ma japprezzaha sew, u dan jirrifletti f’dawk ta’ madwarha.
 • Minn perspettiva oħra, jekk rat lilha nfisha maqtula, u kienet taf lill-qattiel tagħha, dan jindika skambju verbali jew involviment f'alterk verbali ma 'din il-persuna.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni għal raġel

 • Il-viżjoni tal-qtil tindika materja kbira u ġrajja kbira.Min jara lilu nnifsu maqtul u ma jafx lill-qattiel tiegħu, allura din hija negliġenza tax-Xarija.
 • Il-ġuristi komplew jgħidu li l-qattiel huwa aħjar mill-qattiel, u min jara lil xi ħadd joqtlu, allura jtawwal ħajtu u jirbaħ lill-għadu, speċjalment jekk jaf lil qattiel tiegħu, u min jismu maqtul f’ħolma, imbagħad ikun affetwat tjubija abbundanti u benefiċċju kbir mill-qattiel tiegħu jew sieħbu.
 • U min jara wieħed mill-familja tiegħu maqtul, dan jindika ingratitudni u diżubbidjenza jekk il-qattiel kien magħruf, u l-qattiel kien il-missier jew l-omm.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni b'sikkina għal raġel

 • Li jara li joqtol b’sikkina jindika disgrazzja u disgrazzja, u min jara lil xi ħadd joqtlu b’sikkina, dan jindika li se jaqa’ f’att perikoluż li jaffettwah għal dak li ġara.
 • U min ra lil xi ħadd joqtlu b’sikkina u għaraf, jirbaħ wara tbatija u nkwiet.
 • U jekk ikun xhieda taʼ xi ħadd li joqtlu b’sikkina minn dahru, dan jindika espożizzjoni għal tradiment, tradiment, u diżappunt.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar raġel joqtolni

 • Min jara raġel joqtluh waqt li jkun jaf lilu, dan jindika li jkun aħjar minn dak li joqtol lilu, lil sieħbu, jew ħakkiem.U li jara l-qtil min-naħa ta’ raġel magħruf jindika lonġevità, ittaffi. inkwiet, u tmiem ta’ niket u dwejjaq.
 • U min jissemma maqtul minn raġel mhux magħruf, dan jindika li ma jemminx fir-reliġjon, tirannija, jiċħad il-barkiet, jew traskurat tax-Xarija.Min jara raġel joqtlu u ma jafx, dan jindika ħafna tbatijiet, inkwiet kbir. , u għaddejjin minn perjodi kritiċi ta 'sforzi ħżiena, nuqqas ta' reliġjożità, u fidi dgħajfa.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar raġel jiġru warani biex joqtolni

 • Jekk min joħlom jixhed raġel jiġru warajh biex joqtlu, dan jindika li qed jitlob djun min-naħa tal-kredituri, u l-ħafna kunflitti u problemi li huwa l-kawża tagħhom, u li jmiss suġġetti li ma jafx fihom, jew jidħlu fi proġetti b'karatteristiċi mhux definiti.
 • U fil-każ li jara raġel jiġru warajha u jfittex li joqtlu u jaħrab minnu, dan jindika salvazzjoni mill-ħażen u l-periklu ta’ dan ir-raġel, jekk ikun magħruf, u salvazzjoni minn sedizzjoni jew ħruġ minn tbatija u tbatija, u it-tneħħija tal-inkwiet u t-tbatija, u l-ħelsien minn piżijiet li jiżnu fuq spallejh.
 • Imma jekk jara raġel mhux magħruf jiġru warajh biex joqtlu, dan jindika inkwiet li ġej minn daru jew talbiet tqal u responsabbiltajiet li jgħabbilu fuq spallejh, u jekk jaħrab minn dan ir-raġel, jista’ jevadi r-responsabbiltajiet jew jibqa’ ‘l bogħod mill-problemi.

Nara lil ħu joqtolni f’ħolma

 • Din il-viżjoni hija indikazzjoni tal-eżistenza ta’ xi grad ta’ nuqqas ta’ qbil bejn min joħlom u ħuh fir-realtà, jew problemi li jiċċirkolaw bejniethom, u huwa diffiċli li jinstabu l-aħjar soluzzjonijiet għalihom.Min jara lil ħuh joqtlu, dan jindika l-bżonn. biex tfittex l-aktar problemi u l-kawżi ta’ ġewwa wara dan in-nuqqas ta’ qbil.
 • Al-Nabulsi jgħid ukoll li l-qattiel, jekk ikun magħruf, jindika lonġevità, benevolenza, u benefiċċju mill-qattiel.Jekk ikun xhieda ta’ ħuh joqtlu, dan jindika sħubija eżistenti bejniethom jew azzjonijiet li jiġġeneraw benefiċċji reċiproċi.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar xi ħadd li joqtolni bi strangolazzjoni

 • Strangolazzjoni hija interpretata bħala eżekuzzjoni, allura l-qtil permezz ta’ mdendla huwa interpretat bħala diżastri u orrur, u min jara lil xi ħadd joqtlu bi strangolazzjoni, dan jindika li qed jiġi strangolat u eżawrit b’dak li ma jiflaħx.
 • U jekk jara lil xi ħadd li jaf joqtlu bi strangolazzjoni, dan jindika li qed jgħabbih b’dmirijiet u rekwiżiti li diffiċli jaqdih.
 • X'inhi l-interpretazzjoni ta' ħolma dwar li tara lil xi ħadd joqtol ieħor?
 • X'inhi l-interpretazzjoni tal-ħolma ta' xi ħadd li jrid joqtolni b'sikkina?
 • X'inhi l-interpretazzjoni ta' ħolma dwar xi ħadd li joqtolni li ma nafx?

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *