Passi għall-kitba tar-riċerka xjentifika u x'inhuma l-passi għar-riċerka xjentifika PDF?

Samar samy
2023-09-09T14:35:32+02:00
informazzjoni ġenerali
Samar samyIċċekkjat minn nancy9 ta’ Settembru, 2023L-aħħar aġġornament: ġimagħtejn ilu

Passi għall-kitba tar-riċerka xjentifika

Sabiex jikteb u jipprepara riċerka xjentifika valida, l-istudent irid jilħaq fehim sħiħ tas-suġġett u jsegwi passi speċifiċi.
Hawnhekk hawn gwida komprensiva li turi kif tagħmel dan pass pass:

1- L-għażla ta’ suġġett ta’ riċerka: Dan il-pass jista’ jkun diffiċli għall-istudenti tal-bidu.
L-istudent irid jagħżel suġġett li jinteressah u li jista’ jintlaħaq.

2- Saqsi mistoqsija ta’ riċerka: Wara li jagħżel is-suġġett, l-istudent irid jagħżel mistoqsija speċifika li t-tweġiba tagħha jixtieq ifittex matul l-istudju.

3- Iġbor informazzjoni: L-istudent irid jiġbor l-informazzjoni meħtieġa biex jifhem is-suġġett u jidderieġi r-riċerka.
Tista 'tistrieħ fuq kotba, perjodiċi xjentifiċi, u sorsi elettroniċi.

4- Analizza l-informazzjoni: Wara li tiġbor l-informazzjoni, trid tiġi analizzata u organizzata b'mod sistematiku.
Huwa rakkomandat li tuża graffs u tabelli biex tippreżenta r-riżultati b'mod ċar u organizzat.

5- Ipprepara pjan ta’ riċerka: L-istudent irid jiżviluppa pjan li jinkludi introduzzjoni għar-riċerka, riċerka relatata, riżultati mistennija, il-metodoloġija użata, u konklużjonijiet mistennija.

6- Kitba tal-introduzzjoni: L-istudent irid jikteb introduzzjoni li tispjega l-importanza tas-suġġett u tippreżenta l-mistoqsija tar-riċerka u l-għanijiet tal-istudju.

7- It-tħejjija tal-metodoloġija: L-istudent irid jispjega l-metodu li se juża fil-ġbir u l-analiżi tad-data u l-informazzjoni.
Għandha tingħata attenzjoni biex jiġu dokumentati l-passi kollha segwiti.

8- Iġbor u janalizza data: L-istudent irid juża metodi xjentifiċi xierqa biex jiġbor u janalizza data u jiġbed konklużjonijiet relatati mal-mistoqsija tar-riċerka.

9- Kitba tar-riżultati: L-istudent irid jippreżenta r-riżultati b’mod ċar u sistematiku.
Huwa rakkomandat li tuża tabelli u graffs biex tispjega r-riżultati b'mod aktar mifhum.

10- Kitba tal-konklużjonijiet: L-istudent irid jiġbor fil-qosor ir-riżultati u jasal għal konklużjonijiet loġiċi bbażati fuq l-informazzjoni miksuba.

11- It-tħejjija tar-reviżjoni finali: L-istudent irid jirrevedi bir-reqqa r-riċerka, jimmodifikaha, jiżgura l-ifformattjar tagħha, u jirrevedi l-kwotazzjonijiet u s-sorsi użati.

Passi għall-kitba tar-riċerka xjentifika

X'inhuma r-rekwiżiti għar-riċerka xjentifika?

 1. Ħin: Ħin xieraq u suffiċjenti huwa wieħed mill-aktar rekwiżiti importanti għal riċerkatur xjentifiku biex ikun jista’ jlesti r-riċerka u l-istudji tiegħu b’mod attent u komprensiv.
 2. Qari komprensiv: Qari wiesa' fil-qasam speċifiku tar-riċerka huwa essenzjali.
  It-titlu tar-riċerka għandu jinkludi l-qasam speċifiku u s-suġġett preċiż tar-riċerka.
  Ir-riċerka xjentifika teħtieġ ukoll ħiliet speċjali fil-ġbir u l-fehim tal-informazzjoni.
 3. Sorsi ta' informazzjoni: Ir-riċerkatur xjentifiku għandu jkun jista' jibbenefika minn sorsi ta' informazzjoni affidabbli u diversi relatati mal-qasam tar-riċerka tiegħu.
  Dan jinkludi t-tiftix fil-libreriji u databases xjentifiċi.
 4. Attenzjoni għall-kwistjonijiet tal-komunità u l-iżvilupp: L-attenzjoni għall-kwistjonijiet tal-komunità u t-tfittxija għall-iżvilupp fis-servizz tagħha huma rekwiżiti bażiċi.
  Ir-riċerkatur għandu jagħżel suġġett li jissodisfa l-ħtiġijiet tas-soċjetà u jikkontribwixxi għall-iżvilupp xjentifiku, ekonomiku u soċjali.
 5. L-attrazzjoni u l-iżvilupp tar-riżorsi umani: Il-kwalifika u t-taħriġ tar-riżorsi umani huma fatturi kruċjali fis-suċċess tar-riċerka xjentifika.
  Ir-riċerkatur xjentifiku għandu jattira u jiżviluppa cadres speċjalizzati fil-qasam tiegħu biex jikseb l-aħjar riżultati.
 6. Kapaċità ta' riċerka u studju: Is-suġġetti għandhom ikunu riċerkabbli u studjati u għandhom l-interess u x-xewqa tar-riċerkaturi.
  Għandu jkun ta' valur xjentifiku, iżid għarfien ġdid, u jkun oriġinali u mhux duplikat.

X'inhuma l-istadji bażiċi tar-riċerka xjentifika?Dar tax-Xjenza?

Il-websajt tad-Dar tax-Xjenza, il-websajt kulturali, edukattiva u edukattiva, tiddiskuti diversi stadji ewlenin fil-proċess tar-riċerka xjentifika.
Dawn l-istadji għandhom l-għan li jiġbru informazzjoni u jivverifikaw ipoteżi xjentifiċi, bil-għan li jkabbru l-kontenut Għarbi u jdawwal l-imħuħ b’informazzjoni korretta u preċiża.

 1. Nota:
  Dan l-istadju jibda bil-preżenza ta 'problema jew inkjesta li tinteressa lir-riċerkatur.
  Hawnhekk jiġi determinat is-suġġett jew il-qasam li madwaru se ddur ir-riċerka.
 2. Staqsi l-mistoqsija:
  Wara li tiġi identifikata l-problema, tiġi fformulata mistoqsija ta 'riċerka li tirrifletti l-essenza tal-problema u tiddefinixxi dak li l-istudju jfittex li jwieġeb.
 3. Il-ħolqien ta' sfond ta' riċerka:
  F'dan l-istadju, ir-riċerkatur jiġbor informazzjoni u riċerka preċedenti relatati mal-qasam tar-riċerka tiegħu.
  Din l-informazzjoni tgħinu jifhem l-istat attwali tal-kwistjoni u jiggwidah biex jieħu l-aħjar deċiżjonijiet ibbażati fuq studji preċedenti.
 4. Proposta ta' ipoteżi:
  Wara li jiġbor l-informazzjoni meħtieġa, ir-riċerkatur jiżviluppa ipoteżi li tispjega l-problema u jidderieġi r-riċerka biex tivverifika l-validità tagħha jew le.
 5. Ittestjar tal-ipoteżi:
  F'dan l-istadju, tinġabar data u informazzjoni li jappoġġjaw jew jopponu l-ipoteżi proposta.
  Din id-dejta hija analizzata bl-użu ta' għodod u tekniki speċjalizzati biex jipproduċu riżultati interpretabbli.

Huwa importanti li r-riċerka tiġi skrutinizzata u organizzata fuq diversi livelli bażiċi biex tiġi żgurata l-kwalità u l-adegwatezza tagħha għal skopijiet xjentifiċi.
Fost dawn il-livelli nsibu l-livell ta’ organizzazzjoni ġenerali, li jeħtieġ li tiġi żgurata l-konsistenza u l-interkonnessjoni tal-partijiet kollha tar-riċerka flimkien, li tibda mill-introduzzjoni u tasal għall-konklużjonijiet.

X'inhuma l-istadji bażiċi tar-riċerka xjentifika?Dar tax-Xjenza?

Kif issir ir-riċerka fl-iskola?

Mal-bidu tas-sena skolastika, l-istudenti jiffaċċjaw l-isfida li jippreparaw ir-riċerka fl-iskola.
Assenjazzjoni ta’ kitba ta’ riċerka hija esperjenza ta’ benefiċċju għall-istudenti peress li jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fir-riċerka, il-kitba u l-organizzazzjoni tal-ideat.
F'dan il-kuntest, aħna nipprovdu sett ta' suġġerimenti u linji gwida għall-istudenti biex jgħinuhom jippreparaw riċerka skolastika ta' suċċess.

Pass 1: Iddetermina s-suġġett tar-riċerka
L-ewwel pass fit-tħejjija tar-riċerka fl-iskola huwa li tiddefinixxi s-suġġett tar-riċerka.
Is-suġġett għandu preferibbilment ikun importanti u interessanti għall-istudent.
Is-suġġett jista' jintgħażel mill-għalliem jew ikun tal-għażla tal-istudent skont il-linji gwida tal-Ministeru.

Pass 2: Iġbor informazzjoni
Wara li jagħżel is-suġġett, l-istudent irid jiġbor informazzjoni relatata mas-suġġett.
Tista' tibbenefika mill-kotba u r-referenzi disponibbli fil-librerija, kif ukoll minn sorsi elettroniċi affidabbli fuq l-Internet.
Huwa importanti li l-istudent jorganizza l-informazzjoni u jikteb noti li jgħinuh jiżviluppa pjan ta’ riċerka.

Pass 3: Ikteb l-abbozz
Wara li tiġbor l-informazzjoni, l-istudent għandu jibda jikteb l-abbozz.
Blog jista 'jintuża biex tikteb l-ideat u tirranġahom b'mod loġiku.
L-istudent għandu jiżgura li jkun hemm introduzzjoni li tippreżenta s-suġġett u l-importanza tiegħu, korp li jindirizza l-informazzjoni miġbura, u konklużjoni li tiġbor fil-qosor is-sejbiet u l-konklużjonijiet.

Pass 4: Irrevedi u Editja
Wara li jtemm il-kitba tal-abbozz, l-istudent irid jirrevedi t-test u jiżgura li ma jkunx hemm żbalji ortografiċi jew lingwistiċi.
Mentor jew kollegi jistgħu jintużaw biex jassistu fil-validazzjoni tal-informazzjoni u l-editjar finali tal-karta.

Pass 5: Ibgħat ir-riċerka tiegħek
Wara li jlesti l-editjar u jirrevedi r-riċerka, l-istudent għandu jissottomettiha lill-għalliem skond l-iskadenza speċifikata.
Ir-riċerka ġeneralment tiġi evalwata abbażi tal-kontenut, l-organizzazzjoni u l-istil tal-kitba tagħha.

X'inhi l-introduzzjoni għar-riċerka xjentifika?

L-introduzzjoni fir-riċerka xjentifika hija parti importanti ħafna li għandha l-għan li tiggwida lill-qarrej mis-suġġett ġenerali tar-riċerka għall-oqsma speċifiċi tar-riċerka.
Huma għandhom rwol kruċjali biex jiċċaraw il-kuntest tar-riċerka u jiġbru fil-qosor b'mod komprensiv il-komponenti ġenerali tar-riċerka.

L-introduzzjoni għandha wkoll l-għan li tippreżenta r-raġunijiet li wasslu lir-riċerkatur biex jagħżel ir-riċerka xjentifika tiegħu u kif issolvi l-problema tar-riċerka.
Jikkontribwixxi għat-tfassil tal-qafas ġenerali tar-riċerka u jsaħħaħ l-importanza tar-riċerka u l-ideat tagħha.

L-introduzzjoni hija parti essenzjali mir-riċerka xjentifika, peress li tipprepara u tipprepara lill-qarrej u sservi bħala għodda biex tintroduċih fis-suġġett.
Riċerkaturi fil-qasam tal-istudji gradwati huma ħerqana li jiktbu introduzzjoni unika għar-riċerka xjentifika li tenfasizza l-importanza tar-riċerka u tiġbed l-attenzjoni tal-qarrej.

L-introduzzjoni tinkludi elementi u komponenti ewlenin li jikkontribwixxu biex tiġi ċċarata r-riċerka, li huma:

 • Sentenzi introduttorji: Is-sentenza introduttorja hija l-bidu tal-introduzzjoni u għandha l-għan li tiġbed l-attenzjoni u taqbad lill-qarrej.
 • Tiċċara n-nuqqas: Ir-riċerkatur irid jiċċara n-nuqqas jew il-problema li qed jaħdem biex isolvi permezz ta' riċerka xjentifika.
 • L-għan ġenerali u s-sottomiri: Ir-riċerkatur għandu jiċċara l-għan ġenerali tiegħu fir-riċerka u s-sotto-miri li jfittex li jilħaq.
 • Ipotesi u mistoqsijiet tar-riċerka: Ir-riċerkatur għandu jippreżenta l-ipoteżijiet u l-mistoqsijiet tar-riċerka tiegħu li biħsiebu jwieġeb fir-riċerka.
 • Importanza tar-riċerka: Ir-riċerkatur huwa ħerqan li jenfasizza l-importanza tar-riċerka u l-impatt mistenni tagħha fil-qasam xjentifiku.

X'inhuma t-tipi ta 'riċerka xjentifika?

Tipi ta 'riċerka xjentifika huma parti essenzjali tad-dinja tar-riċerka u l-iżvilupp.
Ir-riċerka xjentifika tista' tiġi kklassifikata skont l-iskop tagħha u l-metodu użat.
F'dan ir-rapport, se nitkellmu dwar tipi differenti ta 'riċerka xjentifika.

Skont l-iskop tar-riċerka, hemm tnejn minnhom.
Riċerka teoretika u applikata.
Ir-riċerka teoretika għandha l-għan li tifhem il-problema jew il-fenomenu teoretiku speċifiku u taċċessa t-teoriji, l-informazzjoni u l-liġijiet assoċjati magħha.
Din ir-riċerka hija bbażata fuq analiżi u interpretazzjoni u mhux fuq esperjenza diretta.
Fir-rigward tar-riċerka applikata, għandha l-għan li tapplika teoriji u kunċetti xjentifiċi għal realtà speċifika biex issolvi problema speċifika jew ittejjeb proċess.

F'termini tal-metodu użat fir-riċerka, nistgħu naqsmuh f'riċerka sperimentali u mhux sperimentali.
Ir-riċerka sperimentali tiddependi fuq l-esperimentazzjoni, l-osservazzjoni, l-iżvilupp ta 'ipoteżi xjentifiċi, u l-verifika tal-validità tagħhom.
Juża metodi xjentifiċi biex jasal għal informazzjoni u riżultati affidabbli.
Fir-rigward tar-riċerka mhux sperimentali, tiddependi fuq l-analiżi ta 'informazzjoni eżistenti u t-teħid ta' konklużjonijiet mingħajr il-ħtieġa ta 'esperimenti prattiċi.

X'inhuma t-temi tar-riċerka?

It-temi tar-riċerka huma parti importanti mill-qafas teoretiku ta’ kwalunkwe riċerka xjentifika jew dissertazzjoni.
Dawn it-temi huma sottosuġġetti li huma esplorati u diskussi fid-dettall fir-riċerka.
Is-suġġetti tar-riċerka jintgħażlu abbażi tal-għanijiet tar-riċerka u l-informazzjoni disponibbli fil-qasam xjentifiku.

Hawn huma xi temi komuni li jistgħu jiġu inklużi fil-qafas teoretiku tar-riċerka:

 1. Reviżjoni tal-letteratura: Ir-riċerkatur janalizza u jirrevedi studji u riċerka preċedenti fil-qasam speċifiku.
  Dawn ir-referenzi jintużaw biex jenfasizzaw in-nuqqasijiet fir-riċerka preċedenti u biex jidentifikaw il-lakuni li jistgħu jimtlew mir-riċerka attwali.
 2. Analiżi tad-dejta: Ir-riċerkatur janalizza d-dejta ppreżentata permezz ta 'għodod u tekniki xierqa.
  Din l-analiżi tintuża biex tifhem ir-relazzjonijiet u x-xejriet fid-dejta u biex tikseb riżultati affidabbli u utli.
 3. Metodoloġija tar-Riċerka: Il-metodi u l-proċeduri użati fir-riċerka huma spjegati u diskussi.
  Dan jinkludi deskrizzjoni tad-disinn tar-riċerka u l-proċeduri għall-ġbir, l-analiżi u l-interpretazzjoni tad-dejta.
  Din it-taqsima għandha l-għan li tiċċara l-validità u l-affidabbiltà tar-riċerka.
 4. Riżultati u rakkomandazzjonijiet: Ir-riżultati milħuqa huma ppreżentati u diskussi f'din it-taqsima.
  Dan jinkludi l-għoti ta' rakkomandazzjonijiet prattiċi li jistgħu jkunu bbażati fuq is-sejbiet tar-riċerka u l-interpretazzjoni tagħhom.
 5. Kontribuzzjoni għall-qasam xjentifiku: Dan is-suġġett jista' jinkludi diskussjoni dwar l-importanza tar-riċerka u l-valur xjentifiku tagħha.
  Huwa analizzat kif ir-riċerka tista 'tikkontribwixxi għall-fehim ta' problema speċifika jew għall-iżvilupp ta 'għarfien xjentifiku fil-qasam.

Kif tikteb ir-riċerka xjentifika - Al-Manara Consulting

X'inhuma l-oriġini tar-riċerka xjentifika?

Il-prinċipji tar-riċerka xjentifika huma sett ta’ prinċipji u tekniki li r-riċerkaturi jsegwu biex jorganizzaw u janalizzaw l-informazzjoni u l-osservazzjonijiet li jiġbru.
Ir-riċerka xjentifika għandha l-għan li tesplora fatti ġodda u tibni teoriji u liġijiet li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-għarfien uman f’oqsma bħall-agrikoltura, il-liġi, l-astronomija u l-mediċina.

Waħda mill-baŜi tar-riċerka xjentifika hija l-metodoloġija, peress li r-riċerkaturi jużaw approċċ xjentifiku biex jilħqu riżultati preċiżi u affidabbli.
Approċċi xjentifiċi differenti bħal approċċi sperimentali, induttivi u investigattivi jintużaw biex tinġabar u tiġi analizzata d-dejta.

Barra minn hekk, ir-riċerka xjentifika għandha tinkludi l-metodu deduttiv, fejn ir-riċerkatur juża l-loġika u l-ħsieb kritiku biex isib soluzzjonijiet u spjegazzjonijiet għall-problema preżenti.
Axioms astratti u għarfien preċedenti jintużaw biex jinbnew konklużjonijiet ġodda li jikkontribwixxu biex jiżdied l-għarfien.

Barra minn hekk, ir-riċerka xjentifika għandha tiġi dokumentata skont metodi u standards xjentifiċi rikonoxxuti.
Ir-riċerka ssir ibbażata fuq l-organizzazzjoni u l-analiżi oġġettiva tal-informazzjoni u l-osservazzjonijiet miġbura u rreġistrata.
Jeħtieġ ukoll li s-sorsi ta' informazzjoni użati fir-riċerka jkunu elenkati u dokumentati kif suppost.

Ir-riċerka xjentifika tista' tieħu ħafna forom, inkluża riċerka xjentifika, riċerka umanistika u artistika, u riċerka kummerċjali, ekonomika u soċjali.
Kull wieħed minnhom isegwi pedamenti differenti u juża għodod u tekniki differenti skont ir-rekwiżiti tal-qasam konjittiv.

X'inhuma l-komponenti tal-konklużjoni tar-riċerka?

L-ewwel, il-konklużjoni għandha tiġbor fil-qosor ir-riżultati tal-istudju b'mod konċiż u ċar.
Is-sejbiet ewlenin milħuqa matul il-fażi tar-riċerka għandhom jiġu mqassra.
Dan huwa importanti għall-qarrej għaliex jgħinhom jifhmu l-kontenut malajr u faċilment.

It-tieni nett, l-għanijiet milħuqa mill-istudju għandhom jiġu riveduti.
Il-problema li ġiet investigata u l-għanijiet li l-istudju kien qed jikseb għandhom jiġu spjegati.
Jista' jinkludi sub-għanijiet u riżultati mistennija.

It-tielet, għandhom isiru rakkomandazzjonijiet importanti u prattiċi bbażati fuq ir-riżultati miksuba.
Fuq il-bażi tar-riċerka mwettqa, għandhom jiġu diretti rakkomandazzjonijiet speċifiċi li huma ta’ benefiċċju u valur għall-komunità xjentifika, soċjali jew ekonomika.
Għandu jiġi spjegat kif il-qarrejja jistgħu jibbenefikaw minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet u kif jistgħu jiġu applikati fil-prattika.

Ir-raba', huwa meħtieġ li jkun hemm ħjiel ta 'xogħol futur fil-qasam.
Ir-riċerka attwali għandha tikkontribwixxi għar-riċerka futura u l-ħidma ta' innovaturi oħra.
Tista' tidentifika l-lakuni li fadal fl-għarfien jew tidentifika bidu għal studji u riċerka futuri.

X'inhu l-mudell ta' studju fir-riċerka xjentifika?

Fid-dinja tar-riċerka xjentifika, il-mudell ta 'studju huwa wieħed mill-għodod bażiċi li r-riċerkaturi jużaw biex jidderieġu l-istudji tagħhom u jiddeterminaw l-għan tagħhom u l-limiti tal-isforz xjentifiku tagħhom.
Dan il-mudell iservi bħala mappa ta' gwida għall-isforzi tar-riċerka, peress li jiddefinixxi l-għanijiet u l-varjabbli assoċjati magħhom, u jippreżenta l-qafas teoretiku u l-approċċ li r-riċerkatur se jsegwi.

L-importanza tal-mudell ta 'studju fir-riċerka xjentifika:

 • Tipprovdi gwida: Tagħti lir-riċerkatur il-gwida meħtieġa għall-istudju tiegħu, peress li tgħinu jiddetermina l-għan aħħari tar-riċerka u l-varjabbli ewlenin li se jistudja.
  Dan jikkontribwixxi biex ir-riċerkatur jidderieġi l-isforzi tiegħu u jiffoka fuq l-aktar aspetti importanti tal-istudju.
 • Ittejjeb l-importanza teoretika: Il-mudell ta 'studju jgħin biex tiċċara l-importanza teoretika tar-riċerka xjentifika.
  Jirrevedi riċerka preċedenti u studji eżistenti dwar is-suġġett in kwistjoni u kif tiżviluppa l-qasam xjentifiku.
  Dan jagħti lir-riċerkatur opportunità biex juri ż-żieda proposta tiegħu mal-għarfien attwali fil-qasam.

Komponenti tal-mudell ta' studju fir-riċerka xjentifika:

 1. Titolu tar-riċerka xjentifika: It-titlu tar-riċerka huwa kkunsidrat bħala waħda mill-partijiet bażiċi tal-mudell ta 'studju.
  It-titlu tar-riċerka huwa determinat wara l-għan finali tar-riċerka u l-varjabbli assoċjati magħha huma ċari.
 2. Kunċett ta 'studju: Il-mudell ta' studju jinkludi l-kunċett ta 'studju, li huwa s-sett ġenerali ta' kunċetti li għandhom jiġu inklużi fil-mudell.
  Ir-riċerkatur għandu jiddefinixxi dawn il-kunċetti lingwistikament u terminoloġikament, sabiex jiċċara t-tifsira u l-importanza assoċjati magħhom fil-kuntest tar-riċerka.
 3. Qafas teoretiku: Il-qafas teoretiku fil-mudell ta 'studju jistudja r-relazzjonijiet sostantivi u t-teoriji assoċjati mar-riċerka.
  Tenfasizza riċerka preċedenti relatata mas-suġġett u tiffoka fuq id-differenzi u t-titjib li sar minn din ir-riċerka.
 4. Metodoloġija użata: Il-mudell tal-istudju jispjega l-metodoloġija li r-riċerkatur se jsegwi fl-implimentazzjoni tal-istudju.
  Dan jinkludi l-metodi li r-riċerkatur se juża biex jiġbor, janalizza u jinterpreta d-dejta, jikkaratterizza l-kampjun studjat, u l-għodod tal-kejl li se jintużaw.

X'inhuma l-proċeduri ta' tfittxija?

Meta riċerkatur jiddeċiedi li jagħmel studju xjentifiku, jeħtieġ li jsegwi proċeduri speċifiċi biex jiżgura l-organizzazzjoni u l-arranġament xierqa tal-istudju tiegħu.
Il-proċeduri tar-riċerka huma l-metodu sistematiku segwit mir-riċerkatur biex jistudja problema speċifika u jilħaq riżultati affidabbli.
L-elementi tal-pjan ta' riċerka huma ta' importanza kbira biex jintlaħaq dan il-għan.

Il-proċeduri ta’ tfittxija tipikament jinkludu l-elementi li ġejjin:

 1. Titolu: Jinkludi deskrizzjoni qasira tas-suġġett tar-riċerka u jgħin biex jiddefinixxi l-interessi tal-istudju.
 2. Introduzzjoni: Jispjega l-importanza tal-problema li għandha tiġi studjata u tipprovdi l-isfond meħtieġ biex il-qarrej jifhem.
 3. Problema: Jiddefinixxi l-problema jew il-problema li se tkun iffukata fuqha fir-riċerka.
 4. Importanza: Tenfasizza l-importanza tal-istudju u l-firxa tal-kontribut tiegħu għall-għarfien xjentifiku jew applikat.
 5. Għanijiet: Iddetermina dak li r-riċerkatur irid jikseb permezz tar-riċerka u tiddetermina r-riżultati mistennija.
 6. Terminoloġija u Kunċetti: Jispjega t-termini u l-kunċetti użati fl-istudju biex jiġi żgurat fehim preċiż u uniformi.
 7. Ipoteżi tar-riċerka: Tinkludi aspettattivi jew suppożizzjonijiet magħmula mill-istudju bbażati fuq għarfien minn qabel.
 8. Il-metodoloġija tar-riċerka użata: tispjega l-metodu xjentifiku li r-riċerkatur se jsegwi fil-ġbir, l-analiżi u l-konklużjoni tad-dejta.
 9. Strumenti ta’ riċerka: jinkludi kwalunkwe għodda, kwestjonarju, intervisti jew teknika oħra li l-istudju se juża biex jiġbor id-dejta.
 10. Referenzi: Jinkludi lista ta’ sorsi li r-riċerkatur uża fit-twettiq tar-riċerka.

Kif tfassal riċerka?

Id-disinn tar-riċerka huwa qafas importanti definit mir-riċerkatur biex jagħżel metodi u tekniki xierqa għat-twettiq ta 'studju xjentifiku.
Dan id-disinn jippermetti lir-riċerkaturi jirfinaw il-metodi ta 'riċerka tas-suġġett tagħhom u jippreparaw studji li jikkontribwixxu għall-kisba tas-suċċess.

Id-disinn tar-riċerka huwa l-pjan xjentifiku dettaljat u distintiv li jgħin lir-riċerkatur jimmaniġġja r-riċerka xjentifika mill-bidu sat-tmiem.
Dan id-disinn jibda bl-għażla tat-tip ta 'riċerka, imbagħad jgħin lir-riċerkatur jiżviluppa pjan ta' riċerka distintiv huwa stess.

Għalhekk, aħna nispjegalek pass pass kif tfassal pjan ta 'riċerka sabiex tkun tista' tipprepara pjan ta 'riċerka eċċellenti lilek innifsek.
Se niddiskutu l-fehim tal-kunċett tad-disinn tar-riċerka, il-karatteristiċi tiegħu, u l-elementi fir-riċerka xjentifika.

Id-disinn tar-riċerka huwa qafas li jinkludi l-metodi u l-metodi li r-riċerkatur jagħżel biex jilħaq l-għanijiet tal-istudju tiegħu.
Id-disinn jgħin biex jiffoka fuq metodi xierqa għas-suġġett ta 'studju u jinstabu soluzzjonijiet xierqa għal problemi ta' riċerka definiti minn qabel.

Id-disinn tar-riċerka xjentifika huwa wieħed mill-passi inizjali li r-riċerkatur jieħu waqt li jipprepara r-riċerka.
Dan id-disinn jgħin lir-riċerkatur jiddetermina l-metodi u l-proċeduri xierqa li għandhom jintużaw waqt il-ġbir u l-analiżi tal-informazzjoni u d-dejta tar-riċerka.

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *